Przewiduj, aby zapobiegać

Systemy zarządzania silnikami wybiegają w przyszłość

Zatrzymanie procesu w zakładzie przemysłowym na godzinę może kosztować setki tysięcy dolarów. W czasach chwiejnej ekonomii może to oznaczać różnicę pomiędzy osiągnięciem lub przekroczeniem założeń produkcyjnych a niewykonaniem planu. Rodzi się zatem pytanie, co można zrobić, aby złagodzić skutki nieplanowanego przestoju?

Ciągła i niezawodna praca silników elektrycznych jest cenna dla większości ważnych procesów produkcyjnych. Z tego powodu system zarządzania silnikami jest bardzo wartościowym zasobem zarządzania w zakładach przemysłowych. Systemy te znajdują się w miejscu instalacji paneli sterowniczych lub inteligentnych systemów sterowania silnikami, ułatwiając w ten sposób zdalne sterowanie, monitorowanie i ochronę silników elektrycznych oraz procesów.

Mając zdolność przewidywania występowania awarii silników, a tym samym przestojów procesów przemysłowych, systemy zarządzania silnikami mogą się stać jedynym i najważniejszym narzędziem łagodzącym skutki przestojów procesów produkcyjnych.

Cztery kroki do przewidywania

Zdolność systemu zarządzania silnikami do przewidywania związanych z nimi zdarzeń jest zbudowana wokół czterech krytycznych czynników.

Zaawansowane możliwości monitorowania odgrywają kluczową rolę w wydajnym systemie zarządzania silnikami. System powinien mieć możliwość dokładnego pomiaru prądu, napięcia i mocy w szerokim zakresie. System wyposażony w takie dane będzie zdolny do dokładniejszego przewidywania potencjalnych przestojów w procesach, umożliwiając zaplanowanie przerwy w okresie mniejszego obciążenia.

Zdolność rejestrowania danych jest kluczowym czynnikiem dla efektywnego przewidywania. Awarie i inne tego typu zdarzenia występujące w systemie automatyki powinny być zapisywane razem z czasem, w jakim wystąpiły oraz zapisywane w pamięci trwałej. Funkcje te są osiągalne dla nowoczesnych systemów zarządzania silnikami. Informacje mogą być wykorzystane do prewencyjnej konserwacji i lepszego przewidywania nieplanowanych przestojów w procesach krytycznych.

Posiadanie architektury otwartej, która daje możliwość podłączenia do systemu SCADA oraz do systemów zarządzania energią, jest kluczowe dla udanego zarządzania silnikami. Dlaczego? Podłączenie do systemu SCADA poprawi właściwości przewidywania każdego systemu, podczas gdy podłączenie do zakładowego systemu zarządzania energią pozwoli na lepsze zarządzanie energią na poziomie firmy. Dla wciąż rosnących kosztów energii systemy zarządzania silnikami stanowią zieloną alternatywę, wspierającą monitorowanie i oszczędzanie energii oraz dostosowywanie się do standardów ochrony środowiska.

Systemy zarządzania silnikami powinny także oferować szeroki wachlarz zabezpieczeń prądowych i napięciowych oraz zapewniać niezawodność zasilania wraz z zaawansowaną techniką ostrzegania. Właściwości zabezpieczeniowe oferowane przez systemy zarządzania silnikami ochronią zakupione urządzenia, a nowoczesne systemy ostrzegania pomogą w przewidywaniu potencjalnych nieplanowanych przestojów w procesach.

Elastyczność podłączeń i sterowania

Zwiększenie dostępności procesów krytycznych jest oznaką efektywnego systemu zarządzania silnikami. W celu zoptymalizowania dostępności systemy zarządzania silnikami powinny zostać zintegrowane bezbłędnie z przemysłowymi systemami automatyki oraz bezpośrednio komunikować się z systemem SCADA oraz sterownikami PLC. Bezbłędna integracja wymaga także wsparcia ze strony głównych przemysłowych protokołów komunikacyjnych, takich jak: Ethernet, Modbus, CANopen, DeviceNet i Profibus.

Systemy zarządzania silnikami muszą być także wystarczająco elastyczne, aby pozwolić na integrację z inteligentnymi centrami zarządzania silnikami (iMCC). Procesy krytyczne w kopalniach, aplikacjach wydobycia gazu i ropy oraz przepompowniach wody i ścieków wykorzystują inteligentne MCC do sterowania i zarządzania silnikami elektrycznymi. Integracja z iMCC wymaga od systemów zarządzania silnikami niewielkich rozmiarów, odporności na wysokie temperatury pracy oraz oferowania szerokiego zakresu regulacji prądu obciążenia.

Łatwość uruchomienia, konserwacja

Chociaż system zarządzania silnikami powinien być bardzo elastyczny, aby zminimalizować czas przestoju procesu, to starci on jednak swój charakter, jeśli oddanie do użytku, obsługa i konserwacja będą bardzo skomplikowane. Dlatego tak ważne jest, aby systemy zarządzania silnikami były nieskomplikowane w instalacji, łatwe w obsłudze i proste w utrzymaniu.

Intuicyjna obsługa oprogramowania może uprościć etap uruchomienia systemu zarządzania silnikami. Zaawansowane pakiety oprogramowania są w stanie uruchomić całość rozwiązania wprowadzanego przez firmę. Standardowe oprogramowanie zapewni spójne, logiczne i szybsze uruchomienie.

Elastyczność łączenia z głównymi przemysłowymi protokołami komunikacyjnymi (Ethernet, Modbus, CANopen, DeviceNet i Profibus) może także uprościć prace uruchomieniowe poprzez centralizację tych zadań do pojedynczej stacji sterowania. Zaawansowane protokoły komunikacyjne takie jak Ethernet sprawiają, że użytkowanie i konserwacja systemów zarządzania silnikami jest łatwiejsza niż kiedykolwiek. Komunikacja ethernetowa wspiera usługi internetowe, które mogłyby być wykorzystane do komputerowej diagnostyki lub ustawienia systemu monitorowania. Może w tym pomóc nawet prosta przeglądarka sieciowa.

Fabrice Meunier jest specjalistą do spraw rozwoju biznesu w firmie Schneider Electric.

Artykuł pod redakcją Marka Olszewika

Autor: Fabrice Meunier