Przewidywany silny wzrost urządzeń do testowania mechanicznego

Fot. Freepik

Przewiduje się, że rynek urządzeń do testowania mechanicznego osiągnie wartość 6 mld USD do 2022 r., rosnąc przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej od 12 do 13% w latach 2022-2032. Przewiduje się, że do końca 2032 roku sprzedaż urządzeń do testowania mechanicznego przekroczy 7 mld USD, w porównaniu z 5,8 mld USD w 2021 roku.

Maszyny zwane urządzeniami do badań mechanicznych są wykorzystywane do oceny właściwości mechanicznych różnych materiałów. Podczas przeprowadzania testów mechanicznych urządzenia te służą do pomiaru kilku właściwości, takich jak punkt zerwania, wytrzymałość na rozciąganie, przyczepność, wytrzymałość na ściskanie i inne.

Ogólnie rzecz biorąc, testy mechaniczne są przeprowadzane w laboratoriach testowania jakości przy użyciu sprzętu do testów mechanicznych, takiego jak uniwersalne maszyny testujące. Siły skręcające, rozciągające, wibracje, spadające (wstrząsy) i ścinające są jednymi z innych stosowanych na próbkach podczas testów mechanicznych.


Wgląd w inżynierię mechaniczną

Rynek urządzeń do testowania mechanicznego ma rosnąć przy solidnym CAGR na poziomie 12-13% od 2022 do 2032 roku.

 

Zwiększona aktywność produkcyjna, zwłaszcza w gospodarkach wschodzących, napędza zapotrzebowanie na narzędzia do testowania mechanicznego w celu utrzymania jakości produktu.


Czynniki i potencjalne wyzwania dla rynku testowania urządzeń mechanicznych

Obserwuje się znaczny wzrost aktywności produkcyjnej, szczególnie w rozwijających się gospodarkach, takich jak Chiny, Indie, Australia, Brazylia i inne, ponieważ trend industrializacji nadal się pogłębia. Wraz ze wzrostem tempa produkcji konieczne jest, aby producenci uwzględnili narzędzia do testowania mechanicznego w swoich procedurach produkcyjnych w celu utrzymania i regulacji jakości produktu.

Badania fizyczne i mechaniczne mają kluczowe znaczenie dla określenia uszkodzeń produktów w następstwie wypadków, a także dla kontroli jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Przewiduje się, że branża produkcji przemysłowej będzie wdrażać procesy kontroli jakości i zapewnienia jakości w coraz szybszym tempie, co doprowadzi do znacznego potencjału tworzenia dochodów na całym świecie.

Sprzedaż na rynku jest hamowana przez ekstrawaganckie koszty początkowe urządzeń do testowania mechanicznego, wysokie koszty instalacji i wysokie koszty konserwacji. Ponadto zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel oraz surowe zasady i normy dotyczące testów mechanicznych w wielu krajach ograniczają ekspansję rynku światowego.


Future Market Insights jest partnerem merytorycznym CFE Media and Technology.