Przystosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP określonych w dyrektywie 2009/104/WE

Firma LUC – CE CONSULTING zaprasza 2-3 lipca br. do Gdańska na 2-dniowe szkolenie z ćwiczeniami pt: „Przystosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP określonych w dyrektywie 2009/104/WE”.

Maszyny, urządzenia oraz inny sprzęt roboczy (ang. work equipment) użytkowany na terenie Polski (podobnie jak w pozostałych krajach UE i EOG) muszą spełniać co najmniej minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Obowiązek ten wynika z dyrektywy 2009/104/WE (poprzednio 89/655/EWG + 95/63/WE + 2001/45/WE), która często jest w Polsce określana potoczną nazwą „dyrektywa narzędziowa”.

Minimalne wymagania (MW) dotyczą zarówno spraw organizacyjnych jak i technicznych oraz obejmują zarówno maszyny „stare” (używane) jak i – w pewnym zakresie – maszyny nowe. Za ich spełnienie odpowiedzialny jest każdy pracodawca udostępniający pracownikom do pracy maszyny i innego rodzaju sprzęt roboczy. Pracodawca musi więc sprawdzić oraz dostosować użytkowany sprzęt do wspomnianych wymogów.

W praktyce wymagania minimalne są uważane za niejasne i nieprecyzyjne. Pracownicy wyznaczeni do ich wdrożenia w firmie często:

– nie wiedzą jak je zastosować w odniesieniu do konkretnej maszyny,

– brakuje im odpowiedniej wiedzy, umiejętności oraz sprawdzonych narzędzi pozwalających wykonać te zadania rzetelnie,

– oceniają spełnienie wymagań w pośpiechu, nie mając możliwości głębszego zastanowienia się nad ich sensem.

Za niespełnienie wymagań i ewentualne szkody z tego wynikające to pracodawca (a nie zewnętrzny usługodawca) ponosi pełną odpowiedzialność!

Na szkoleniach z minimalnych wymagań pada wiele pytań, nie tylko o maszyny „stare”. Bardzo często uczestnicy pytają o poniższe kwestie:

– czy można z góry założyć, że maszyna oznakowana oznaczeniem CE, spełnia minimalne wymagania? Czy będzie je spełniać w przyszłości?

-czy spełniając MW trzeba stosować normy zharmonizowane (np. normy typu C)?

czego można wymagać od dostawców maszyn starych, remontowanych, modernizowanych i nowych (np. przywożonych z krajów starej UE lub spoza niej)?

w jak znacznym stopniu można zmienić maszynę w trakcie jej dostosowywania?

– czy można z góry założyć, że maszyna odebrana przez UDT spełnia MW?

– …

Oprócz uporządkowania wiedzy w zakresie MW szkolenie daje uczestnikom sprawdzone narzędzia i umiejętność ich wykorzystania. Narzędzia te ułatwiają:

– przeprowadzenie efektywnej i rzetelnej analizy spełnienia wymagań,

– dostosowanie maszyn wykorzystywanych w firmie.

Więcej informacje o szkoleniu, rabatach, rejestracji >>

Zachęcamy do wzięcia udziału w pozostałych naszych szkoleniach:

1. Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej

16- 19 czerwca 2015 r. Gdańsk

07 – 10 lipiec 2015 r. Katowice

2. Bezpieczeństwo układów sterowania maszyn wg EN ISO 13849

30 czerwca – 03 lipca 2015 r. Poznań

3. Oznaczenie CE wyrobów podlegających dyrektywie o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

15 – 17 lipca 2015 r. Katowice

Więcej o naszej ofercie szkoleniowej >>

Kontakt:

Paweł Ogorzelec

Specjalista ds. sprzedaży i organizacji szkoleń otwartych

LUC – CE CONSULTING

ul. Robotnicza 20, 45-352 Opole

tel./fax. 77 442 68 90

kom.: +48 604 380 091

p.ogorzelec@luc.pl

www.luc.pl

Skype: p.ogorzelec-luc.pl