PZL-Sędziszów na sprzedaż

    Minister Skarbu Państwa zaprosił zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym na nabycie Wytwórni Filtrów „PZL-Sędziszów” SA z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim. To już kolejna próba zbycia okazałego pakietu udziałów spółki.

    Podstawowym przedmiotem działalności PZL-Sędziszów jest produkcja i sprzedaż filtrów i wkładów filtrów, określona w statucie spółki jako: produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli oraz sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyjątkiem motocykli.

    Minister Skarbu Zamierza sprzedać 1 055 700 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 10 zł każda, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki. Cena wywoławcza za sztukę wynosi 7 zł a więc 7 389 900 zł za wszystkie zbywane akcje. Termin składania ofert mija 6 września br.