Rafako buduje kocioł dla PKN Orlen

  Kocioł budowany przez Rafako dla PKN Orlen przeszedł pozytywnie próbę ciśnieniową. Warta blisko 200 mln zł inwestycja ma zostać oddana użytku pod koniec czerwca przyszłego roku.

  Kontrakt „pod klucz” na budowę kotła gazowo-olejowego, wyposażonego w instalację katalitycznego odazotowania spalin i elektrofiltr oczyszczający spaliny z kotła, Rafako podpisało w marcu 2008 r. Kocioł posiada moc 420 ton pary na godzinę.

  W celu przeprowadzenia próby ciśnieniowej kocioł jest napełniany wodą, a podłączona pompa zwiększa jej ciśnienie. Podczas próby maksymalne ciśnienie wynosiło 23,85 MPa, a ciśnienie robocze wynosi 13,6MPa.

  – Przeprowadzona próba odbiorowa, z udziałem Urzędu Dozoru Technicznego, uzyskała wynik pozytywy. Nie stwierdzono żadnych nieszczelności, pęknięć i odkształceń elementów ciśnieniowych kotła – poinformował Damian Klinos, kierownik projektu Rafako.

  – Obecnie kontynuujemy m.in. montaż urządzeń, instalacji dookołakotłowych, kanałów spalin i powietrza oraz izolacji. Po zakończeniu tych prac przystąpimy do rozruchu i optymalizacji pracy kotła – dodał.

  Przekazanie kotła do eksploatacji planowane jest na koniec czerwca przyszłego roku. Budowany kocioł to ósmy obiekt realizowany przez Rafako w Płocku.