Rafako dostarczy kocioł na biomasę do Elektrowni Jaworzno

    Konsorcjum firm z udziałem Rafako wykona projekt, dostawę, montaż i uruchomienie kotła na biomasę w Elektrowni Jaworzno III.

    Umowa obejmuje wykonanie projektu, dostawę, montaż i uruchomienie kotła OFz-201 na biomasę w PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III -Elektrowni II jako najkorzystniejszej.

    Oferta konsorcjum firm, którego liderem jest Rafako została wybrana przez PKE S.A.jako najkorzystniejsza .

    Wartość oferty wynosi około 230 mln zł., z czego na Rafako przypada około 163 mln zł.