One Key Recovery Solution – aplikacja ratunkowa dla systemu operacyjnego

    Jednym z zagrożeń dla systemów komputerowych jest możliwość utraty stabilności systemu operacyjnego. Spowodowane jest to wieloma różnymi czynnikami często zależnymi od osób obsługujących, ale wpływ mają również czynniki zewnętrzne – błędy obsługi, nieprawidłowy sposób wyłączania komputera, instalacja programów niepożądanych, używanie prywatnych nośników pamięci (często prowadzące do pobrania oprogramowania wirusowego), awarie zasilania. Firma iEi Technology Corp. wprowadza do wszystkich swoich komputerów specjalną aplikację ratunkową pozwalającą na odświeżenie systemu operacyjnego za pomocą jednego klawisza.

    One Key Recovery Solution jest to aplikacja natychmiastowego wgrania obrazu systemu operacyjnego po wciśnięciu klawisza F3 na klawiaturze w czasie startu komputera. Po uruchomieniu aplikacji obsługujący będzie musiał jedynie odczekać czas potrzebny na wgranie systemu, a następnie otrzyma nowy, wolny od wszelkiego rodzaju wirusów czy błędów system operacyjny. Aplikacja ta również nie wymaga tworzenia dodatkowych dysków z obrazem systemu, gdyż obraz taki tworzony jest na dodatkowej partycji głównego dysku komputera, która jest niewidoczna dla pozostałych partycji, a więc nie ma możliwości uszkodzenia jakichkolwiek danych. Oczywiście aby była możliwość odtworzenia systemu należy najpierw stworzyć specjalną partycję oraz obraz systemu na niej. Procedura ta nie jest również bardzo skomplikowana, a co najważniejsze wykonuje się ją tylko raz na początku w celu późniejszego ratunkowego korzystania.

    Aplikacja One Key Recovery Solution współpracuje ze wszystkimi systemami operacyjnymi Windows: Windows XP (Service Pack 2 lub 3), Windows Vista, Windows 7, Windows CE 5.0, Windows CE 6.0, Windows XP Embedded oraz z systemem Linux w najbardziej popularnych odmianach: Fedora Core, RedHat, Ubuntu, Debian, SuSe. Partycje w zależności od systemu muszą posiadać wielkość 70 do 80%  rozmiaru, który zajmuje dany system operacyjny. System Linux wymaga stworzenia dwóch dodatkowych partycji.