Rafako zmodernizuje bloki Elektrowni Bełchatów

  Rafako podpisało umowę z Elektrownią Bełchatów na modernizację i remont układu podgrzewu spalin bloków nr 8, 10, 11 i 12. Jest to pierwszy z serii dwóch kontraktów. Drugi będzie dotyczyć modernizacji i remontu obrotowych podgrzewaczy powietrza dla bloków 7-12.

  – Podpisana w grudniu umowa dotyczy wymienników, które pracują na części technologicznie bardziej związanej z odsiarczaniem spalin. Jest to rozwiązanie, które od pewnego czasu rekomendujemy dla naszych klientów. Pierwszą taką instalację kończymy w tej chwili budować przy instalacji odsiarczania spalin w EC Siekierki w Warszawie – mówi Krzysztof Burek, wiceprezes i dyrektor handlowy Rafako SA z Raciborza.

  Istota tego rozwiązania polega na zasadzie wykorzystania ciepła ze spalin z kotła przed absorberem instalacji spalin i podgrzania spalin już za absorberem, bezpośrednio przed wlotem do komina. Wiąże się to z zastosowaniem rozwiązań, które są bardzo specyficzne, bowiem parametry spalin narzucają bardzo wysokie wymagania odnośnie do konstrukcji i materiałów. W szczególności materiały są kluczowe w tego typu wymiennikach. Zastosowanie mają bowiem tutaj przeznaczone dla tych rozwiązań specjalne tworzywa sztuczne produkowane z wykorzystaniem bardzo zaawansowanych technologii i zaprojektowane do pracy w takim środowisku i dla takich parametrów.

  Sam pomysł odzysku spalin jest oczywiście w energetyce rozwiązaniem znanym. W samej Elektrowni Bełchatów funkcjonują już wymienniki tego typu na innych blokach, również w nowo budowanym bloku nr 14 (dawniej nazywanym blokiem A) 858 MW takie rozwiązanie znajdzie zastosowanie. Także na innych obiektach w kraju, w elektrociepłowni Siekierki w Warszawie, realizowana jest przez Rafako inwestycja z uwzględnieniem tego rozwiązania.

  – Jest to w tej chwili najnowocześniejszy trend w zakresie odzysku ciepła w instalacjach odsiarczania spalin. Rozwiązanie to jest obecnie bardzo powszechne w branży głównie z ekonomicznego punktu widzenia. Zastosowanie takich wymienników typu spaliny-spaliny pozwala zoptymalizować straty energii w całym obiegu energetycznym bloku. Urządzenia te pozwalają odzyskać ciepło, które poprzednio było bezpowrotnie tracone. Dla inwestora oznacza to spore oszczędności w eksploatacji obiektu – wyjaśnia wiceprezes Krzysztof Burek.

  Partnerem Rafako w tym projekcie została niemiecka firma Wallstein Ingenieur GmbH, lider na rynku europejskim w tego typu konstrukcjach z zastosowaniem zaawansowanych tworzyw sztucznych. Nie będzie to pierwsza współpraca tych przedsiębiorstw, gdyż Rafako korzystało już z urządzeń tego producenta podczas budowy instalacji odsiarczania spalin w elektrociepłowni Siekierki w Warszawie. Wallstein dostarcza również wymienniki spalin do bloku 14 w Elektrowni Bełchatów.