Rafineria w Gdańsku już na pełnych obrotach

  Po 33 dniach przerwy z sukcesem zakończono przegląd i modernizacje instalacji podstawowej w gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS S.A.

  „Wiosna 2009” trwała 33 dni i był to najkrótszy remont w historii gdańskiej rafinerii, po najdłuższym okresie bezawaryjnej pracy. 12 lat temu remont postojowy trwał 52 dni, podczas kolejnych przerw w latach 2002 i 2005 udało się skrócić postoje odpowiednio do 48 i 47 dni.

  Podczas przerwy wykonano następujące prace: czyszczenie układów i elementów instalacji technologicznych (wymienniki ciepła, piece technologiczne, kolumny, reaktory, zbiorniki, rurociągi), wymiana katalizatorów w reaktorach, remonty oraz wymiany wyeksploatowanego wyposażenia instalacji, przeglądy systemów sterowania i zabezpieczeń, wymagane prawem okresowe przeglądy dozorowe, modernizacje oraz szereg innych prac zmierzających do przywrócenia pełnej zdolności produkcyjnej instalacji, a niemożliwych do wykonania w czasie normalnej pracy rafinerii.

  Łącznie, w trakcie miesiąca prac remontowych skontrolowano, poddano modernizacji lub wymianie ok. 3400 części i urządzeń (900 aparatów, 800 rurociągów, 200 maszyn i 1500 zaworów). Remont postojowy to projekt, na który Grupa LOTOS wydała rzeczywiście i zgodnie z planem (prace i niezbędne części zamienne) 78 mln zł.

  – Warto podkreślić, że instalacje Grupy LOTOS pracują z bardzo wysoką dostępnością na poziomie 99,5%, świadczącą o wysokiej kulturze konserwacyjno-remontowej i obsługi instalacji. Taki wynik plasuje zakład w Gdańsku w czołówce rafinerii europejskich według raportu Solomona, który publikowany jest co 2 lata – powiedział Marek Sokołowski, wiceprezes i dyrektor ds. produkcji i rozwoju Grupy LOTOS S.A.

  Termin realizacji remontu postojowego „Wiosna 2009” był tak zaplanowany, że w czasie jego trwania wykonano także wszystkie prace niezbędne do przeprowadzenia integracji obecnego układu technologicznego rafinerii z instalacjami nowobudowanymi w ramach Programu 10+. Modernizacji i rozbudowie poddano między innymi system zasilania elektrycznego, układ sieci gazu opalowego, pary i zrzutów. Wykonanie tych prac pozwoli na płynne włączanie do ruchu kolejnych, nowych obiektów bez konieczności przerywania normalnej produkcji. Zgodnie z harmonogramem Programu 10+ latem 2009 r. nastąpi uruchomianie instalacji HDS . Po uruchomieniu drugiego ciągu instalacji destylacji atmosferycznej i próżniowej (CDU/VDU), budowanej w ramach 10+, nie będzie już zatrzymywany w całości przerób ropy. W trakcie postoju wykonano blisko 200 podłączeń w istniejący system rurociągów procesowych.

  W ramach realizowanego w gdańskiej rafinerii Programu 10+ powstaje szereg nowych, zaawansowanych technologicznie instalacji, które pozwolą przede wszystkim na zwiększenie zdolności przerobu ropy naftowej o 75%: z poziomu 6 mln ton do 10,5 mln ton rocznie. Po rozbudowie, konfiguracja gdańskiej rafinerii będzie oparta na zaawansowanych technologiach, zapewniających wysoki poziom odsiarczania produktów ropopochodnych oraz minimalizujących wpływ rafinerii na środowisko.

  Program 10+ realizowany jest we współpracy z renomowanymi firmami inżynieryjnymi, takimi jak m.in. Shell, Technip, Uhde, Fluor czy Lurgi, co gwarantuje Grupie LOTOS uzyskanie wytyczonych celów związanych ze stabilną produkcją paliw i innych produktów naftowych spełniających wymagania jakościowe obowiązujące w UE. Pierwsze instalacje wybudowane w ramach Programu 10+ zostaną uruchomione późną wiosną tego roku.

  Źródło: lotos.pl