Randstad: firmy nie planują zwolnień

    84% firm nie zamierza zmniejszać zatrudnienia pracowników stałych, a 90% – tymczasowych – wynika z badania planów pracodawców przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad i TNS OBOP.

    Zdaniem autorów badania jego rezultaty wskazują, że już odczuwamy wyraźne symptomy poprawy. Odsetek firm, które nie planują zmniejszać zatrudnienia wzrasta, co oznacza, że rynek zmierza w kierunku stabilizacji. Dobrze obrazują tę tendencję badania odnoszące się do rynku pracy tymczasowej, który jest najlepszym wskaźnikiem trendów w zatrudnieniu. – Udział firm, które nie potrafią określić swojej polityki zatrudnienia pracowników tymczasowych, znacznie spadł z 22% do 5% – powiedział Kajetan Słonina Dyrektor Generalny Randstad w Polsce. – W porównaniu do maja 2009 roku istotnie wzrósł odsetek firm, które planują pozostawić zatrudnienie pracowników tymczasowych na obecnym poziomie (wzrost z 62% do 80%). Częściej niż w maju 2009 r. deklaracja o utrzymaniu zatrudnienia padała ze strony przedstawicieli firm zatrudniających od 50 do 249 osób (wzrost z 64% na 84%) oraz mających więcej niż 250 pracowników (wzrost z 53% do 80%) – dodał Słonina.

    89% firm zapowiada, że nie zmniejszy wynagrodzeń. Większość (76%) zamierza pozostawić je na obecnym poziomie, a 13% przewiduje, że pensje pracowników wzrosną. Randstad i TNS OBOP analizowały również nastroje wśród przedsiębiorców dotyczące sytuacji gospodarczej w Polsce. 47% respondentów uważa, że kryzys zakończy się w ciągu roku, natomiast aż 23% jest zdania, że w Polsce kryzysu nie ma. W porównaniu z sondażami z poprzednich miesięcy spada odsetek osób przekonanych o nadejściu recesji, zwiększa się natomiast liczba firm oczekujących stagnacji (58%) oraz wzrostu gospodarczego (26%).

    Badanie, w którym ankietowano 300 firm zatrudniających powyżej 10 osób, wykonano we wrześniu br. Poprzednie fale badania przeprowadzono w maju i lutym 2009 r. oraz listopadzie 2008 r.