Re Alloys modernizuje piece

    Spółka Re Alloys w Łaziskach Górnych zmodernizowała dwa piece, chcąc zwiększyć ich wydajność i efektywność energetyczną procesu produkcji żelazostopów. Pilotażowy projekt zawiera innowacyjne rozwiązania, które mają znaleźć zastosowanie w kolejnych inwestycjach.

    Projekt, który zarówno w części energetycznej, jak i procesowej powstał we współpracy z Politechniką Śląską, zakłada wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań, dotychczas nigdzie nie stosowanych. Inwestycja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakładane koszty projektu to około 66 mln PLN.

    Modernizacja pieców ma poprawić kilka wskaźników związanych z ich funkcjonowaniem. – Jednym z najważniejszych wskaźników jest wielkość zużycia energii na tonę, które obecnie wynosi 9 350 kWh/ t FeSi75. Nowe piece dla produkcji żelazokrzemu 75 proc. (FeSi 75 proc.) mają obniżyć energochłonność do 8700 kWh/ t. Drugim kluczowym wskaźnikiem jest wydajność: wcześniej produkowano 16 ton żelazokrzemu dobowo, teraz, dzięki zmodernizowanym piecom, uzyskamy aż 22 tony produktu. Chodziło nam o poprawę parametrów ekonomicznych całego procesu. Realizacja inwestycji obejmuje modernizację dwóch pieców, w których zastosowano szereg innowacyjnych rozwiązań, dotychczas nigdzie nie stosowanych – mówi Tadeusz Rygulski, prezes zarządu Re Alloys.

    Takim innowacyjnym rozwiązaniem jest m.in. wykorzystanie nowoczesnej konstrukcji toru wielkoprądowego, który służy dostarczaniu energii elektrycznej do pieca. – Budowa tego toru została zaprojektowana przy współpracy specjalistów z Politechniki Śląskiej. Zgłosiliśmy do opatentowania rozwiązanie konstrukcyjne, obecnie czekamy na decyzję Urzędu Patentowego. Dodatkowy walor innowacyjny tego projektu, to zastosowanie turbiny gazowej wykorzystującej do pracy ogrzane sprężone powietrze – mówi Tadeusz Rygulski.

    Rozpoczęty w 2009 roku projekt podzielono na dwie fazy: badawczo – rozwojową i wdrożeniową, którą uruchomiono już w następnym roku. – Układ metalurgiczny jest w pełni gotowy i już pracuje. Natomiast układ energetyczny jest w trakcie budowy – turbogenerator wraz z urządzeniami pomocniczymi został zabudowany, a układ wyprowadzenia mocy połączony z naszym systemem energetycznym. Istniejący układ przeszedł już test gwarancyjny. Do wykonania pozostała jedynie instalacja rurociągowa umożliwiająca produkcję energii elektrycznej z ciepła poprocesowego – mówi Tadeusz Rygulski.