Redukcja kosztów dzięki innowacjom

Jednym z sygnałów nawołujących do działania w przedsiębiorstwach, które chcą być konkurencyjne na coraz bardziej zatłoczonych rynkach, jest innowacyjność. Polega ona na rozwijaniu lub wejściu w posiadanie najnowszej zaawansowanej technologii, nowoczesnego unikatowego produktu lub procesu, co pozwoli na wprowadzanie zmian, a w konsekwencji zdobycie odpowiedniej przewagi nad konkurencją.

Dotychczas jednak większość przedsiębiorstw ma umiarkowane sukcesy na tym polu. Jak osiągnąć odpowiedni poziom zaawansowania poprzez zastosowanie innowacyjności? Stworzenie nowych, innowacyjnych produktów bez posiadania podstawowej wiedzy i praktyki jest w najlepszym razie problematyczne, najczęściej wręcz niemożliwe.

Dążenie do zmian w firmie nastawionej na innowacyjność musi obejmować całą strukturę organizacyjną, od stanowisk związanych z pracą fizyczną, aż po samych zarządzających. Sporym problemem jest utworzenie innowacyjnego środowiska w przedsiębiorstwie, w którym tylko niewielka grupa (np. dział badań i rozwoju) jest postrzegana jako w pełni odpowiedzialna za wdrażanie nowych pomysłów i nowatorskich rozwiązań.

Ceny rynkowe zależą od stanu gospodarki, nacisku konkurencji i innych czynników. W przypadku większości produktów cena rynkowa z czasem obniża się w zależności od zmian wskaźnika inflacji. Aby pozostać na rynku i zachować odpowiedni poziom rentowności, firmy muszą dążyć do ciągłego obniżania kosztów. Drugim rozwiązaniem jest tworzenie nowych produktów, które będą relatywnie droższe od starszych. Jednak te nowe produkty po określonym czasie również staną się przestarzałe i będą sprzedawane z bardzo niską marżą. Dlatego bardzo ważnym elementem wpływającym na przyszłość biznesu jest ciągłe dążenie do redukcji kosztów, która pozwoli na osiągnięcie odpowiedniego zysku brutto. Zysk ten umożliwi sfinansowanie nowych innowacyjnych produktów i rozwiązań w przyszłości.

Dlaczego ceny obniżają się po pewnym czasie? Załóżmy, że mamy do wyboru dwa porównywalne produkty – najczęściej decydujemy się na produkt tańszy. Próbujemy w ten sposób zmaksymalizować swoje korzyści przy ograniczonych zasobach finansowych. Producenci znają tę zasadę. Na przykład w sieci Wal-Mart najtańsze produkty umieszczane są bezpośrednio przed naszymi oczami. W ten sposób kupujemy te produkty, a producent osiąga odpowiedni, chociaż ograniczony zysk.