Rekordowy styczeń w firmie LOTOS

  Rafineria Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku przerobiła w styczniu  rekordowe 786 tys. ton ropy naftowej. To wzrost o ponad 11% w porównaniu do stycznia ubiegłego roku  i jednocześnie najwyższy wynik jeśli chodzi o początek roku w historii zakładu.

  Większy miesięczny przerób rafinerii związany jest z pełnym wykorzystaniem zdolności przerobowych zakładu, które po realizacji Programu 10+ wynoszą 10,5 mln ton rocznie.

  Nasze instalacje produkcyjne pracowały w styczniu pod bardzo wysokim jak na ten okres obciążeniem, przerobiliśmy ponad  10% ropy więcej w porównaniu do ubiegłego roku. W sumie przerabialiśmy prawie tysiąc sto ton surowca na godzinę – mówi Marek Sokołowski, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. produkcji i rozwoju Grupy LOTOS – Wszystkie procesy przebiegały planowo. Tym samym potwierdzona została wysoka jakość i sprawność instalacji, działających nawet w ekstremalnych warunkach. Szczególnie efektywnie pracowały instalacje do głębokiej przeróbki ropy, dwa hydrokrakingi i ekstrakcja ROSE – dwie z nich to nowe instalacje, uruchomione w ramach Programu 10+.

  Zwiększając przerób w styczniu LOTOS wykorzystał poprawę otoczenia makroekonomicznego w segmencie rafineryjnym. W tym okresie spółka odnotowała m.in. wzrost marży rafineryjnej. Pozytywny wpływ miało również umocnienie się polskiej waluty a także popyt na krajowym rynku paliw, kształtujący się na stabilnym poziomie.

  Grupa LOTOS jest grupą kapitałową, w skład której oprócz Grupy LOTOS S.A. (spółka matka), LOTOS Czechowice, LOTOS Jasło i LOTOS Petrobaltic (prowadzi poszukiwania oraz wydobycie ropy naftowej i gazu na Morzu Bałtyckim) wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku LOTOS. Przychody ze sprzedaży LOTOSU, po trzech kwartałach ub. r., osiągnęły poziom blisko 21 mld zł, i były wyższe o 50% (r./r.).

  Od stycznia do września 2011 r. spółka wypracowała zysk operacyjny na poziomie 826 mln zł – o 9% więcej w porównaniu z 2010 r. Po trzech kw. 2011 zysk netto LOTOSU wyniósł 560 mln zł, co stanowi wzrost o 30% (r./r.).

  Dzięki efektywnej realizacji Programu 10+ przerób ropy naftowej w rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku wyniósł w samym III kw. ub. r. blisko 2,4 mln ton. To rekordowy przerób kwartalny w historii przedsiębiorstwa. Udział koncernu w krajowym rynku paliw zwiększył się i na koniec lipca 2011 r. wyniósł 33,4%, co oznacza wzrost o 2,1 punktu procentowego w stosunku do danych opublikowanych pod koniec 2010 r.

  Poprzez spółki LOTOS Petrobaltic i LOTOS Norge koncern obecny jest również na polskim i norweskim szelfie kontynentalnym, gdzie prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej. Dzięki przejęciu 100% udziałów w spółce LOTOS Geonafta koncern zyskał również dostęp do lądowych złóż ropy naftowej, zlokalizowanych na terytorium Litwy. Zgodnie z zapisami strategii na lata 2011-2015 LOTOS planuje wydobywać 1,2 mln ton ropy naftowej rocznie do 2015 r.