Karol Bednarczyk w gronie ekspertów European Association for ETICS

  Karol Bednarczyk został przedstawicielem Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) w grupie technicznej European Association for ETICS (EAE), europejskiego forum współpracy branży ociepleń. Polski ekspert będzie uczestniczył w monitoringu działań Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych (EOTA) oraz Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) w zakresie związanym z produkcją i stosowaniem systemów ociepleń.

  EAE reprezentuje już 85 proc. europejskiego rynku i odgrywa coraz ważniejszą rolę w strukturach unijnych. Dzięki silnemu zaangażowaniu w prace EAE możemy dbać o interesy polskiej branży dociepleń, producentów i użytkowników systemów ETICS – podkreśla Wojciech Szczepański, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń.

  Obecnie podstawowym celem grupy technicznej EAE jest pilne wdrożenie zharmonizowanej normy europejskiej dla ETICS. Według Karola Bednarczyka, potrzebna jest również dogłębna analiza wysokiej opłacalności rozwiązań ociepleniowych dla bilansu energetycznego gospodarki. – Produkcja rozwiązań ETICS, głównie materiałów izolacyjnych, wiąże się wprawdzie z energochłonnością, jednak oszczędność energii uzyskana dzięki powszechnemu zastosowaniu systemów ociepleń rekompensuje to zjawisko, i to z dużą nadwyżką – tłumaczy polski specjalista. – Warto też obserwować wdrażanie nowych rozwiązań w dziedzinie izolacji termicznych, takich jak innowacyjne materiały, np. pianki fenolowe, aerogele, piany PU. Czeka nas dysputa na temat metodyki badań tych materiałów w stosunku do procedur, jakimi obecnie posługujemy się przy badaniu systemów ociepleń, które bazują na tradycyjnych materiałach ociepleniowych jak wełna czy styropian – dodaje Karol Bednarczyk.

  Karol Bednarczyk jest absolwentem Wydziałów Budownictwa  i Inżynierii Środowiska oraz Zarządzania i Modelowania Komputerowego na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Aktualnie studiuje architekturę i urbanistykę w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Od 2007 roku pracuje w Henkel Polska. Odpowiadał za wsparcie techniczne w zakresie ETICS dla rynków w Europie Środkowo-Wschodniej i w Rosji. Obecnie zaangażowany jest również w rozwój technologii systemów ociepleń i analizę kierunków wzrostu na nowych rynkach.

  Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń było jednym z inicjatorów powołania EAE (w 2008 r.). Obecnie EAE zrzesza branżowe organizacje z Austrii, Belgii, Czech Francji, Holandii, Niemiec, Polski, Słowacji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz cztery europejskie stowarzyszenia związane z rynkiem ETICS (EPFA, EUMEPS, Eurima i PU Europe).

  Informacja o Stowarzyszeniu na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO)

  Organizacja branżowa czołowych polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ETICS. Celem stowarzyszenia jest upowszechnienie kompletnych rozwiązań technologicznych o udokumentowanej jakości, gwarantujących komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Inicjatywy podejmowane przez SSO wspierają rozwój energooszczędnego i zrównoważonego budownictwa. Stowarzyszenie promuje również prawidłowe wykonawstwo robót elewacyjnych oraz standardy eksploatacji systemów ociepleń. Organizacja działa od 2003 roku. Więcej informacji: www.systemyocieplen.pl.