RENEXPO Poland 2011 odniosło sukces

  – Idea RENEXPO znalazła w Polsce podatny grunt – mówi prezes Grupy REECO Johann Georg Röhm, który zaszczycił swoją obecnością Ceremonie Otwarcia RENEXPO Poland. To jest bardzo trafne spostrzeżenie, ponieważ targi te są czymś nowym, dotąd niespotykanym na rynku polskim. To nie jest tylko wystawa, to także szereg konferencji, które uzupełniają wystawę. Po pierwszej edycji można stwierdzić, ze targi już należą do największych w Polsce.

  – Na tych targach każdy znalazł cos dla siebie. I właśnie o to nam chodziło – mówi Marek Schinke, Project Manager Poland. Tak też było, obok specjalistów z branży było tam miejsce dla hobbystów a także i osoba prywatna mogła znaleźć cos dla siebie, ponieważ były również prelekcje przeznaczone dla osób prywatnych.

  Konferencje przyciągnęły stosunkowo dużą liczbę słuchaczy. Dużą popularnością cieszyła się konferencja Fotowoltaika – Polska na tle krajów sąsiadujących, którą REECO Poland organizowała we współpracy z Polskim Towarzystwem Fotowoltaiki. Sytuacja tego sektora w Polsce została pokazana na tle innych krajów europejskich, przedstawiono pozytywne doświadczenia niemieckie. Omówiony został cały proces inwestycyjny, od pozyskania pozwoleń po przyłączenie do sieci.

  Wręcz oblegane było Forum Energetyki Odnawialnej, które przy współpracy z organizatorem targów przygotował nowopowstały Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, Impreza przyciągnęła reprezentantów wszystkich sektorów OZE, ponieważ głównym jej tematem była nowa ustawa, która ma uregulować sytuacje na polskim rynku energetyki odnawialnej.

  Celem było stworzenie listy barier i pokazanie, co i jak należy uregulować, aby nowa ustawa rzeczywiście spełniła swój cel i była swego rodzaju lekiem na bolączkę polskiego sektora OZE.

  Konferencja Biogaz w Polsce – potencjał, ryzyko inwestycyjne i perspektywy rozwoju do roku 2020 również cieszyła się dużą popularnością. Biorąc pod uwagę trudna sytuacje na rynku, starano się pokazać, ze przy tak dużym potencjale, jaki posiada Polska, warto a wręcz należy inwestować w biogaz rolniczy.

  Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii Europejskiej – konferencja i spotkanie projektu STREAMMAP były miejscem wymiany doświadczeń miedzy polskimi a zagranicznymi fachowcami. Konferencje zaszczycili swoim udziałem przedstawiciele sektora energetyki wodnej z Czech i Słowacji. Obecny był także D. Smith z Międzynarodowej Organizacji Energetyki Wodnej.  Polskie Towarzystwo Energetyki Wodnej jako współorganizator okazało się niezastąpione.

  Klaster Green Cars włączył się merytorycznie do przygotowania konferencji Rynek pojazdów elektrycznych w Polsce – niezależność energetyczna. Zaproszenie przyjęli i pojawili sie najważniejsi w branży samochodów elektrycznych.  Pojazdy elektryczne były głównym, ale nie jedynym tematem konferencji, poruszona była także tematyka inteligentnej energetyki i inteligentnego miasta.

  Konferencja – Biomasa w Polsce – rozwój i perspektywy dla inwestorów była przygotowane we współpracy z Polska Izba Biomasy. Omówiono obecna sytuacje w polskim sektorze biomasy i perspektywy z nim związane.

  Workshop „Pompy ciepła – nowe technologie, oszczędność  energii, analiza rynku i plany rządowe” zgromadził najważniejszych producentów pomp ciepła w Polsce, którzy również brali czynny udział w targach i prezentowali swoje produkty i usługi. Workshop od strony technicznej przedstawił zasady działania pomp ciepła i ich rodzaje. Omówiono perspektywy rozwoju tego sektora a dla zainteresowanych był tzw. stolik doradców.

  Budownictwo pasywne i remonty z użyciem komponentów budynku pasywnego to była wyjątkowa konferencja, organizatorowi udało się zebrać najważniejszych fachowców z branży i wspólnie zaprezentowali oni cały pakiet wiedzy o budownictwie pasywnym i remontach z użyciem jego komponentów.  Była i teoria i praktyka. Przedstawiono teoretyczne założenia domu pasywnego i pokazano jak należy je realizować w praktyce.

  Dzień Samorządowca i Dzień Rolnictwa to były inicjatywy niekomercyjne, których celem było przedstawienie możliwości i korzyści jakie niesie ze sobą energetyka odnawialna.

  Fundacja Promocji Gmin Polskich wręczyła statuetki Lidera Zielonej Energii najbardziej zaangażowanym samorządom w Polsce.