Rola automatyzacji identyfikacji przewodów w Przemyśle 4.0

Przemysł 4.0 niesie ze sobą dla przedsiębiorstw możliwość usprawniania i automatyzacji wielu procesów, ale również wyzwania związane z zapewnieniem odpowiedniej widoczności i bezpieczeństwa. Nie chodzi tu wyłącznie o przenikające się infrastruktury OT i IT, lecz także o środowiska fizyczne. Jednym z ich elementów są obecne w każdej firmie przewody i kable, których automatyczne etykietowanie pozwala przyspieszyć pracę i ułatwia identyfikację w razie wystąpienia incydentów związanych z bezpieczeństwem. O tych zagadnieniach traktować będą dwie konferencje Cable ID Automation – czerwiec 2020 w Łodzi i w Katowicach.

Czwarta rewolucja, przemysł 4.0

Pojęcie czwartej rewolucji przemysłowej oraz przemysłu 4.0 jest stosunkowo nowe. Pierwszy raz zostało użyte w 2011 roku, a wywodzi się z niemieckiej rządowej strategii technik wysokich, która zakładała między innymi komputeryzację procesów produkcyjnych. Czwarta rewolucja przemysłowa jest również silnie związana ze sztuczną inteligencją oraz uczeniem maszynowym, które to procesy mają za zadanie usprawnić i przyspieszyć pracę maszyn przy zminimalizowanej ingerencji człowieka.

W konsekwencji rozwoju przemysłu 4.0 obserwujemy również postępującą i coraz szerzej zakrojoną konwergencję odseparowanych wcześniej systemów OT (ang. Operational technologies – techniki/technologie operacyjne) z systemami IT. Według badania przeprowadzonego przez Fortinet w 2019 r. , prawie trzy czwarte przedsiębiorstw zgłasza, że posiada przynajmniej podstawowe połączenia między swoimi środowiskami IT i OT.

Prowadzi to do powstania rozległych infrastruktur fizyczno-wirtualnych, w których skład wchodzą między innymi maszyny, środki produkcyjne, serwerownie, urządzenia końcowe, środowiska wielochmurowe czy IIoT (ang. Industrial Internet of Things – internet przemysłowych rzeczy).

Chronić można to, co widoczne

Przy takiej złożoności współczesnych środowisk OT/IT kluczowym wyzwaniem staje się zapewnienie im najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Nie da się tego osiągnąć bez zapewnienia widoczności wszystkich elementów infrastruktury. Przy czym warto zauważyć, że większość dyskusji dotyczących bezpieczeństwa odnosi się do warstwy wirtualnej. Tymczasem równie ważne jest zapewnienie odpowiedniej widoczności i porządku w infrastrukturze fizycznej. Pozwoli to na szybkie zidentyfikowanie problemu z jej funkcjonowaniem i reakcję na zaistniałe incydenty w odpowiednim czasie.

Identyfikacja i etykietowanie

Jednym z elementów fizycznej infrastruktury, które wymagają odpowiedniej identyfikacji, są różnego rodzaje kable i przewody. Dotyczy to nie tylko przedsiębiorstw produkcyjnych, ale także mniej lub bardziej zaawansowanych centrów danych czy też operatorów telekomunikacyjnych.

Prędkość przetwarzania danych to jeden z wyróżników czwartej rewolucji przemysłowej, który odróżnia ją od wcześniejszych etapów. Nie oznacza to, że na znaczeniu traci prędkość w realizacji procesów tradycyjnych, w tym etykietowania oraz identyfikacji przewodów. Wprowadzenie do tych czynności automatyzacji pozwala na oszczędność czasu, usprawnienie procesów produkcyjnych i operacyjnych.

Menedżerowie w przedsiębiorstwach często nie biorą pod uwagę oszczędności wynikających z automatyzowania nadawania etykiet. Tymczasem wdrożenie odpowiednich rozwiązań pozwala zaoszczędzić czas, a w razie wystąpienia incydentów – przyspieszyć procedury naprawcze.

Warto bowiem pamiętać, że wszelkie przestoje w pracy mają swoje, często bardzo wysokie, koszty. Dotyczy to nie tylko firm produkcyjnych, ale też np. centrali telekomunikacyjnych, centrów danych itp. Przykładowo: przeciętny koszt trwającego 90 minut przestoju w pracy data center to aż pół miliona dolarów.

W razie gdy infrastruktura fizyczna jest narażona na inne czynniki fizyczne grożące jej uszkodzeniem, ważne jest, aby wszelkie oznaczenia i etykiety były odporne na zniszczenia, co po zaistnieniu incydentu pozwoli na sprawną identyfikację. Zagrożenia, z jakimi boryka się przemysł 4.0 nie zamykają się bowiem w środowisku wirtualnym, ale dotyczą również takich sił jak ogień, woda, dym lub pyły.

Więcej o przemyśle 4.0 i roli automatyzacji identyfikacji przewodów będzie można usłyszeć w trakcie nadchodzących konferencji Cable ID Automation, których partnerem generalnym jest Brady. Odbędą się w czerwcu w Centrum Techniki i Nauki w Łodzi oraz w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Zapraszamy na konferencję! Dowiedz się więcej / formularz zgłoszeniowy.