Łożyska baryłkowe NACHI ze stabilizacją pracy elementów tocznych

W łożyskach tocznych występują różne rodzaje styku elementów tocznych z pierścieniami łożyskowymi. W kulkowych mamy styk punktowy. W walcowych występuje styk liniowy na całej długości linii kontaktu, a prędkość obwodowa elementu tocznego i bieżni jest stała na całej długości styku. W łożyskach baryłkowych, w trakcie pracy występuje różnica prędkości obwodowych pomiędzy powierzchniami bieżni obu pierścieni, a baryłkami. Na różnice w prędkościach obwodowych składają się: różne prędkości obwodowe nachylonej bieżni pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego oraz różnica prędkości obwodowej wynikająca z kształtu elementu tocznego i bieżni.

Toczenie baryłek z różnymi prędkościami wzdłuż linii kontaktu jest przyczyną mikro poślizgów. Zmienne w czasie wartości mikro poślizgów występujące w obszarze współpracy baryłek i bieżni mogą prowadzić do zniszczeń powierzchniowych na skutek korozji ciernej. W przypadku ruchu wałeczków w kierunku, w którym wzrasta obciążenie osiowe, następuje wzrost nacisków powierzchniowych oraz temperatury pracy. Ruch wałeczków w kierunku, w którym maleje obciążenie osiowe, powoduje zmniejszenie nacisków powierzchniowych oraz obniżenie temperatury pracy.

Krzywizna bieżni i baryłki łożysk Nachi zostały zaprojektowane tak, że powstałe między bieżnią, a baryłką od sił tarcia momenty skręcające stabilizowały baryłki w optymalnym położeniu. Zmniejsza to niekorzystne naciski powierzchniowe oraz tarcie i obniża temperaturę pracy łożysk.

Najnowsze łożyska baryłkowe NACHI to:

• zwiększona nośność osiowa,

• niższa temperatura pracy,

• niższe miejscowe naciski powierzchniowe,

• znakomite prowadzenie baryłek.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie.