Rośnie Dolina Lotnicza

    Firma Hamilton Sundstrand Poland zainwestuje 106,1 mln zł w SSE Euro-Park Mielec, z czego 86,3 mln zł uznane zostaną za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą na terenie Strefy.

    Spółka planuje uruchomić produkcję APU – pomocniczych silników lotniczych oraz utworzyć centrum usług serwisowych. Odbiorcami jej wyrobów są światowe firmy lotnicze, takie jak: Boeing, Airbus czy Embraer.

    Nowy projekt zrealizowany zostanie na nieruchomości składającej się z zabudowanej działki o powierzchni 10,8 tys. m kw., położonej na terenie WSK PZL-Rzeszów, a włączonej w obszar strefy. Obiekt znajduje się w użytkowaniu wieczystym WSK PZL-Rzeszów, został udostępniony HSP w oparciu o 30-letnią umowę najmu.

    Umiejscowienie w jednej lokalizacji działalności: produkcyjnej, serwisowej i testowej, w bezpośrednim sąsiedztwie centrum B+R budowanego przez Hamilton Sundstrand Poland, stworzy kompleks zaawansowanych technologii oraz szansę zatrudnienia i rozwoju zawodowego wysoko kwalifikowanej kadry technicznej w regionie, ocenia ARP.

    Jest to 19 zezwolenie wydane przez tę agencję w tym roku na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE Euro-Park Mielec.