Rozruch fabryki etanolu w Goświnowicach

    Rozpoczął się rozruch technologiczny instalacji do produkcji etanolu bezwodnego w zakładzie Bioagra S.A. w Goświnowicach. Fabryka będzie produkować do 140 mln litrów etanolu rocznie.

    – W przypadku tak dużej fabryki jak nasza rozruch instalacji musi zająć trochę czasu. Niemniej proces przechodzenia do fazy operacyjnej będzie następował płynnie. Właściwie już możemy powiedzieć, że trwa produkcja etanolu – mówi Krzysztof Brymora, wiceprezes Bioagry.

    Zakład w ciągu roku będzie miał możliwość przerobienia 350 tys. ton kukurydzy. W efekcie powstanie 110 tys. ton podestylacyjnego suszu zbożowego (DDGS) oraz wspomniane już 140 mln litrów bezwodnego etanolu, który będzie następnie przeznaczany do produkcji biopaliw. Dochodzenie do pełnej wydajności instalacji zajmie kilka miesięcy.