Wytwórnia wodoru wczesną jesienią

    W gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS trwają końcowe prace na budowie instalacji produkcji wodoru (HGU, ang. Hydrogen Generation Unit).

    Budowana, w ramach Programu 10+, instalacja HGU będzie miała ok. 3,5 razy większą zdolność produkcyjną, niż podobna instalacja, obecnie eksploatowana w rafinerii. Wodór będzie wykorzystywany m.in. w procesach hydroodsiarczania i hydrokrakingu, czyli procesach rafinacyjnych służących produkcji najwyżej jakości olejów i benzyn. Instalacja HGU pozwoli na produkcję 7 ton gazu wodorowego na godzinę, o prawie stuprocentowej czystości. Wsadem do instalacji HGU może być LPG, benzyna lekka lub gaz ziemny.

    Produkcja wodoru oparta jest na technologii katalitycznego reformingu węglowodorów z parą wodną, w temperaturze ponad 850ºC, oraz wydzieleniu wodoru z tak powstałego gazu syntezowego przy użyciu technologii PSA (ang. Pressure Swing Adsorption). Istotną rolę pełni sekcja konwekcyjna (WHRS), która pozwala odzyskać ciepło spalin opuszczających piec-reformer m.in. do produkcji pary wodnej.

    Prace budowlano-montażowe zostały zakończone nieco wcześniej niż przewidywał kontrakt z firmą Lurgi. Pod koniec lipca br. stan realizacji budowy HGU wyniósł ponad 97%. Aktualnie trwają prace związane z rozruchem mechanicznym, a niektóre systemy są już testowane i poddawane próbom końcowym. W lipcu pomyślnie przeprowadzono operację zasypu katalizatorów oraz zakończono zasyp adsorbentem zbiorników PSA. Rozpoczęto czyszczenie rurociągów pary poprzez cykliczne: wygrzewanie, przedmuch i wychładzanie. Równolegle do rozruchu mechanicznego i testów, prowadzane są jeszcze końcowe prace malarskie i izolacyjne na rurociągach oraz montaż systemu ogrzewania elektrycznego.