Rozsądek a bezpieczeństwo

W zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników pomagają praktyki oparte na zdrowym rozsądku

Zagadnienie bezpieczeństwa związanego z ewentualnym porażeniem prądem elektrycznym jest coraz ważniejsze dla OSHA (Occupational Safety and Health Administration – organizacja zajmująca się bezpieczeństwem w USA, w Europie jest to EU-OSHA – Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy). W rzeczywistości funkcjonuje wiele przepisów, które mogą pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa fabryki i w zminimalizowaniu niepotrzebnych przestojów, jednakże siedem z nich – opierających się na zdrowym rozsądku – jest najważniejszych.

Zapewnij selektywną koordynację

Selektywna koordynacja zabezpieczenia obwodu elektrycznego zapobiega przeciążeniu, zwarciu lub wyładowaniu łukowemu w jednym obwodzie, tak aby nie spowodować w innych obwodach zasilanych z tego samego źródła odcięcia zasilania. Podczas gdy NEC wymaga selektywnych zabezpieczeń dla określonych obwodów, takich jak te do zasilania urządzeń nagłej potrzeby, urządzeń ratujących zdrowie lub obwodów zasilających windy, to takie samo podejście stosuje się w zakładach produkcyjnych, tam gdzie ciągłość zasilania jest czynnikiem krytycznym.

Używaj zabezpieczeń ograniczających natężenie prądu

Wkładki bezpiecznikowe lub wyłączniki zapobiegają awarii zanim przez obwód przepłynie maksymalny prąd zakłóceniowy w czasie krótszym niż wynosi ½ okresu dla prądu przemiennego (8,3 ms). Poprzez ograniczanie maksymalnego narażenia komponentów skutecznie zwiększa się wartość znamionową prądu zwarciowego i średnią długość życia pola rozdzielnicy, co czyni ją bezpieczniejszą i bardziej niezawodną.