Serwis i konserwacja wag przemysłowych

Systemy ważące stały się nieodłącznym elementem nowoczesnych zakładów przemysłowych. Urządzenia te odgrywają istotna rolę w wielu procesach technologicznych. Jedną z kluczowych kwestii pozostaje zatem zapewnienie sprawności działania wag oraz zadbanie o to, aby wyniki ważenia były zgodne z wymaganiami w zakresie dokładności, stawianymi przez przepisy prawa. Z punktu widzenia służb utrzymania ruchu istotne jest więc nie tylko usuwanie awarii, ale również okresowa kontrola poprawności wskazań systemów ważących.

Wybór wagi przemysłowej i jej dostawcy jest procesem na tyle ważnym, że wymaga rozpatrzenia przynajmniej kilku czynników. Przede wszystkim istotne jest określenie przeznaczenia wagi, bowiem to determinuje typ oraz rozwiązania konstrukcyjne urządzenia.

Kluczowe pozostaje również uwzględnienie prac, jakie inwestor może wykonać we własnym zakresie, chociażby przeróbki mechaniczne, konstrukcje budowlane, czy też instalacje elektryczne, co może znacznie obniżyć koszt inwestycji. Istotna jest również długość okresu gwarancyjnego, a także koszty napraw oraz czas pomiędzy zgłoszeniem awarii a interwencją serwisu. Decydując się na wybór konkretnego dostawcy urządzeń ważących, warto zwrócić uwagę na możliwość ewentualnego zaprojektowania i wykonania systemu ważącego dostosowanego do indywidualnych potrzeb użytkownika, eliminując tym samym zbędne funkcje urządzenia.

Zagadnienia ogólne

Z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych najogólniejszy podział wag dzieli je na automatyczne i nieautomatyczne. Do pierwszej grupy zaliczane są urządzenia ważące, które nie wymagają obsługi operatora: są to wagi dla pojedynczych ładunków, porcjujące, odważające, przenośnikowe oraz wagonowe (tzw. kolejowe). Wagi nieautomatyczne potrzebują natomiast obsługi operatora. Wytyczne dotyczące wag automatycznych zawierają rozporządzenia oraz Dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych, potocznie nazywana MID-em (Measuring Instruments Directive), której wdrażanie składa się z kilku etapów, a ostatni przypada na 2016 r. W dziesięcioletnim okresie przejściowym obowiązują jednocześnie stare i nowe regulacje prawne.

Autor: Damian Żabicki