Rusza inwestycja w Narodowym Centrum Badań Jądrowych

    W Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) rozpoczyna się budowa nowego Laboratorium Struktur Akceleracyjnych. Za ponad 7 mln zł powstanie nowoczesny budynek wraz z biurem konstrukcyjnym oraz pracownia akceleratorowa.

    Powstające na terenie NCBJ, w Świerku pod Warszawą, Laboratorium Struktur Akceleracyjnych to nowoczesny budynek o powierzchni 1400 metrów kwadratowych, w którym znajdować się będą pracownie mikrofalowe, obróbki próżniowej, lutowania, kontroli szczelności itp. Druga część budynku to pracownie akceleratorowe pozwalające na prace badawcze nad wykorzystaniem wysokoenergetycznego promieniowania, do zastosowań medycznych i przemysłowych. W Laboratorium tym będzie możliwe opracowywanie zmian w obecnie stosowanych technikach medycznych tak, aby na rynek mogły trafić urządzenia podnoszące bezpieczeństwo pacjentów i możliwość ich leczenia.

    – Nowoczesne laboratoria pozwolą w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, skutecznie wdrażać nowe rozwiązania z dziedziny fizyki cząstek naładowanych oraz poprawią warunki, prowadzenia ważnych dla gospodarki badań naukowych, ułatwiając jednocześnie zespołom z NCBJ uczestnictwo w międzynarodowych projektach badawczych – zapewnia NCBJ.

    Za budowę nowego Laboratorium Struktur Akceleracyjnych odpowiada Zakład Handlowo Usługowy Zbigniew Deptuła. Prace o wartości ponad 7 mln zł mają zostać zakończone w trzecim kwartale 2014 roku. Koszty ich wykonania finansowane są z funduszy unijnych w ramach projektu 4Laby (Wzmocnienie potencjału innowacyjnego ośrodka w Świerku w zakresie rozwoju technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące”.), który jest obecnie realizowany przez NCBJ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

    Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) to jeden z największych instytutów badawczych w Polsce, zatrudniający ponad tysiąc pracowników. Zajmuje się m.in. wspieraniem budowy polskiej energetyki jądrowej, badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, fizyka plazmy gorącej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny. NCBJ posiada jedyny w Polsce reaktor badawczy Maria wykorzystywany do wytwarzania izotopów promieniotwórczych, radiacyjnej modyfikacji materiałów oraz badań na wiązkach neutronów. Ośrodek uczestniczy w międzynarodowych przedsięwzięciach badawczych oraz w pracach nad nowymi technologiami jądrowymi. Urządzenia opracowane w NCBJ będą wdrażane w Parku Naukowo-Technologicznym w Świerku.