W czerwcu zużycie prądu większe niż rok temu

  W czerwcu 2013 roku produkcja energii elektrycznej w Polsce była mniejsza niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku o 2,34 proc., a jej zużycie większe o 1,36 proc. – wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne przedstawiły dzisiaj, 10 lipca 2013 roku, informacje na temat produkcji i zużycia energii elektrycznej w Polsce w czerwcu 2013 roku. Opublikowane dane pokazują, że produkcja energii elektrycznej w czerwcu 2013 roku wyniosła 12 061 GWh, co oznacza, że była mniejsza o 2,34 proc. niż w takim samym miesiącu 2012 roku. Natomiast krajowe zużycie energii elektrycznej w czerwcu 2013 roku wyniosło 12 134 GWh i było większe o 1,36 proc. niż w czerwcu 2012 roku.

  Elektrownie zawodowe na węgiel kamienny wyprodukowały czerwcu tego roku 6 036 GWh, co oznacza produkcję mniejszą o 4,42 proc. niż w analogicznym okresie 2012 roku. Natomiast elektrownie zawodowe na węgiel brunatny wytworzyły w minionym miesiącu 4 707 GWh, co oznaczało produkcję o 0,13 proc. mniejszą niż w czerwcu 2012 roku.

  Miniony miesiąc to znacznie mniejsza niż rok temu produkcja elektrowni gazowych. W czerwcu 2013 roku wyniosła ona 156 GWh, co oznaczało spadek o 24,65 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku. Niewielki wzrost produkcji w czerwcu 2013 roku zanotowały elektrownie wiatrowe. W ubiegłym miesiącu farmy wiatrowe wyprodukowały 253 GWh energii elektrycznej, czyli o 1,82 proc. więcej niż rok temu.

  W porównaniu z czerwcem 2012 roku wzrost produkcji stał się w ubiegłym miesiącu udziałem elektrowni wodnych zawodowych. Wyprodukowały one w czerwcu 2013 roku 256 GWh energii elektrycznej i było to o 26,91 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu minionego roku. Charakterystyczne dla sytuacji w czerwcu 2013 roku było to, że saldo wymiany zagranicznej energią elektryczną było dodatnie, a więc import był większy od eksportu. Ta nadwyżka wyniosła 73 GWh. W czerwcu 2012 nadwyżka eksportu nad importem wyniosła 378 GWh.

  W okresie styczeń-czerwiec 2013 produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 80 577 GWh, co oznacza, że była mniejsza o 0,4 proc. niż w analogicznych miesiącach 2012 roku. Natomiast krajowe zużycie energii elektrycznej w pierwszym półroczu 2013 roku wyniosło 78 242 GWh i było mniejsze o 0,99 proc. niż w analogicznym okresie 2012 roku.