Ruuki wykona konstrukcję stalową dla elektrowni w Połańcu

  Ruukki zawarło kontrakt na dostawę konstrukcji stalowej dla nowego bloku, który powstaje na terenie elektrowni w Połańcu. Blok ten stanowić będzie jedną z największych na świecie elektrowni zasilanych biomasą. Kontrakt jest wart blisko 13 milionów euro i uwzględnia produkcję, dostawę oraz montaż konstrukcji stalowej dla budynku kotła oraz budynków pomocniczych.

  Rozmiar nowego bloku elektrowni najlepiej oddaje fakt, że budynek kotła o powierzchni około 2500 m2 będzie mieć prawie 67 metrów wysokości, czyli tyle, co budynek o 20 piętrach. Nowy blok zostanie oddany do użytku pod koniec 2012 roku. Po uruchomieniu tego bloku, cała elektrownia w Połańcu, największa w południowej Polsce, będzie osiągać moc około 7 TWh energii elektrycznej rocznie, zaspokajając dostawy do ponad 2 milionów gospodarstw domowych.

  – Projekt i produkcja konstrukcji stalowych dla obiektów przemysłowych jest zawsze wyzwaniem, ponieważ konstrukcja musi spełniać precyzyjne wymogi dotyczące przenoszenia dużych obciążeń. We wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej nasza wiedza projektowa i zarządzanie projektem mogą być włączone do projektu budowlanego już na wczesnym etapie projektowania i uwzględniać również montaż. Oznacza to, że wspólnie z naszym klientem jesteśmy w stanie zdefiniować, a następnie dostarczyć najlepsze rozwiązania budowlane optymalne pod względem kosztowym i technicznym – mówi Piotr Gębicki, Wiceprezes, Europa Środkowo-Wschodnia, Ruukki Polska.

  Produkcja konstrukcji stalowych rozpocznie się w zakładzie Ruukki w Obornikach w sierpniu. Dostawy potrwają przez około 7 miesięcy.

  Klientem Ruukki w tej inwestycji jest Foster Wheeler Energia Polska, spółka będąca częścią Foster Wheeler Global Power Group. Inwestorem jest GDF SUEZ Energia Polska S.A., piąty największy producent energii w Polsce. Elektrownia zlokalizowana jest nad Wisłą, w województwie świętokrzyskim, w pobliżu Połańca.

  Ruukki posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji dużych projektów elektrowni. Przykładowo, w zeszłym roku firma dostarczyła konstrukcję ramową i obudowę dla elektrowni Metso Power w Polsce oraz w Finlandii, wraz z montażem, a także stalową konstrukcję ramy i konstrukcje obudowy dla elektrociepłowni Fortum w Estonii.