Ryszard Czarny – Smary plastyczne

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004

Książka co prawda nie jest najnowsza, ale z powodu zawartych unikatowych treści warto ją polecić czytelnikom. Przedstawiono w niej współczesny stan wiedzy z zakresu podstaw trybologii i trybochemii, procesów tarcia i zużycia oraz smarowania. Omówiono środki smarowe, ich klasyfikacje i właściwości. Szczegółowo opisano poszczególne grupy smarów plastycznych, ich budowę strukturalną, wytwarzanie, metody badań i zastosowanie. Podano zasady doboru smarów, omówiono także metody smarowania oraz aparaturę smarowniczą. Książka jest przeznaczona dla inżynierów i techników specjalizujących się w dziedzinie techniki smarowniczej. Będzie też przydatna dla studentów kierunków mechanicznych i technologii chemicznej wyższych szkół technicznych.

Rozdziały:

1. Podstawy teoretyczne procesów smarowania

1.1. Podstawowe pojęcia tribologiczne: mechanika, fizyka i chemia styku

1.2. Procesy tarcia i zużycia

1.3. Smarowanie zespołów maszynowych

2.Smary plastyczne, ich skład oraz właściwości

2.1. Uwagi ogólne

2.2. Skład i budowa smarów plastycznych

3. Procesy wytwarzania oraz budowa strukturalna smarów plastycznych

3.1. Uwagi ogólne

3.2. Etapy wytwarzania smarów

3.3. Struktura smarów plastycznych

4. Rodzaje smarów plastycznych oraz ich zastosowanie

4.1. Uwagi ogólne

4.2. Smary wapniowe

4.3. Smary litowe

4.4. Smary sodowe

4.5. Smary glinowe

4.6. Smary kompleksowe

4.7. Krzemionkowe smary żelowe

4.8. Smary bentonitowe

4.9. Smary polimocznikowe

4.10. Smary specjalne na bazie olejów syntetycznych

4.11. Smary stałe jako dodatki do smarów plastycznych

4.12. Smary biodegradowalne

5. Zagadnienia przepływu smarów plastycznych

5.1. Podstawowe pojęcia reologii

5.2. Właściwości reologiczne smarów plastycznych

5.3. Przepływ laminarny cieczy niutonowskiej przez kapilarę (równanie Hagena-Poiseuille’a)

5.4. Przepływ laminarny smaru plastycznego przez kapilarę (równanie Rabinowitscha-Mooneya)

5.5. Przepływ laminarny smaru plastycznego między dwoma obracającymi się względem siebie współosiowymi cylindrami (przepływ Couette’a)

5.6. Przepływ skrętny smaru plastycznego między stożkiem a płytą znajdującymi się względem siebie w ruchu obrotowym

5.7. Przepływ skrętny smaru plastycznego między dwiema równoległymi płytkami znajdującymi się względem siebie w ruchu obrotowym

6. Urządzenia pomiarowe i metody badań smarów plastycznych

6.1. Urządzenia do badań właściwości reologicznych

6.2. Inne urządzenia i metody badań

7. Podstawy doboru smarów plastycznych

8. Smarowanie smarami plastycznymi

8.1. Sposoby smarowania

8.2. Urządzenia do smarowania ręcznego

8.3. Urządzenia do smarowania centralnego

8.4. Wyznaczanie podstawowych parametrów przy budowie układów centralnego smarowania

9. Uwagi końcowe

10. Dodatek. Charakterystyka wybranych smarów plastycznych wytwarzanych przez najważniejsze firmy petrochemiczne.