Sapa przejmuje od Thule dwa zakłady w Polsce i Wlk. Brytanii

    Grupa Thule podjęła decyzję o przekazaniu Grupie Sapa produkcji zintegrowanych relingów dachowych przeznaczonych dla przemysłu samochodowego.

    Tym samym Grupa Sapa przejmie produkcję relingów dachowych Thule, w ramach której przekazane zostaną dwa zakłady produkcyjne, zespoły sprzedaży oraz działy projektowo-konstrukcyjne w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Termin realizacji tego przedsięwzięcia przypada na październik 2010 r.

    Zgodnie z przyjętym kierunkiem strategii, polegającym na większym skupieniu uwagi na markowych produktach konsumenckich i sprzedaży detalicznej, zarząd Grupy Thule podjął na początku roku decyzję o sprzedaży produkcji zintegrowanych systemów relingów dachowych obejmującej zakłady w Polsce i w Wielkiej Brytanii, które generują obrót sięgający 30 milionów euro. Wielkość produkcji tych zakładów pokrywa zapotrzebowanie znacznej liczby dużych producentów przemysłu samochodowego na dopasowane do linii samochodu relingi dachowe oraz stopnie boczne do samochodów pasażerskich.

    Z kolei wspomniana transakcja umożliwi Grupie Sapa rozszerzenie bazy klientów w branży motoryzacyjnej, uzupełnienie posiadanej wiedzy merytorycznej o cenną znajomość tajników projektowania i konstrukcji nowych wyrobów, a wreszcie umocnienie pozycji rynkowej. Ponadto Sapa będzie w stanie zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną w oczach klientów, włączając do swojego potencjału połączoną wiedzę, doświadczenie i kompetencje techniczne dwóch nabywanych przedsiębiorstw.