SAWO – Największe targi branży bhp w Polsce i Europie Środkowo – Wschodniej – za nami

W Międzynarodowych Targach Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO udział wzięło 205 wystawców z 23 krajów. Ekspozycje liderów polskiego rynku, jak i wielu znanych producentów światowych marek, zajęły ponad 5000 m² powierzchni, a odwiedziło je 4500 profesjonalistów. Łącznie liczba zwiedzających wraz z Międzynarodowymi Targami Zabezpieczeń SECUREX, Międzynarodowymi Targami Instalacyjnymi INSTALACJE, Targami Ciepła Systemowego TCS oraz Poznań Media Expo wyniosła 24 200 osób.

Duża dawka wiedzy

Targi SAWO słyną z bogatego programu wydarzeń, tworzonego przy współpracy z instytucjami, urzędami państwowymi, instytutami naukowymi, stowarzyszeniami oraz patronami medialnymi.

Państwowa Inspekcja Pracy, realizując swą misję, przedstawiła 15 referatów

na I Konferencji Panelowej „Ograniczanie zagrożeń zawodowych w transporcie” w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych na lata 2013-2020. Codziennie odbywały się także pokazy bezpiecznej eksploatacji wózków widłowych, w których uczestniczyli inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Dozoru Technicznego.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy na konferencji „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” przedstawił tematy dotyczące zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy, a w szczególności dotyczące mobbingu i stresu. Zwiedzający tegoroczne targi SAWO mieli również okazję bezpłatnie skorzystać ze specjalistycznych konsultacji członków Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB.

Podczas tegorocznej edycji odbył się I Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy przedstawiający rolę czynnika ludzkiego w wypadkach przy pracy, metody ich unikania oraz sposoby oceny ryzyka zawodowego na podstawie omawianych przypadków.

Tradycyjnie na targach SAWO swoją konferencję zorganizowało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP. Tegoroczna odbyła się pod tytułem „Kultura bezpieczeństwa w zapobieganiu ryzyka”.

W programie SAWO 2014 zadebiutowała Akademia Safety Managera – projekt zainicjowany przez portal „Kultura Bezpieczeństwa”, w ramach którego odbyły się konferencje i sesja plakatowa ukazująca dobre praktyki z dużych polskich przedsiębiorstw.

Istotnym punktem programu była konferencja techniczna „Badanie przyczyn i skutków pożarów w zakresie wymagań techniczno-budowlanych” przygotowana przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (Oddział Wielkopolski). Była także okazja obserwować strażackie manewry ratownictwa medycznego nawiązujące do formuły „World Rescue Challenge”. W manewrach uczestniczyli również współpracujący z Państwową Strażą Pożarną niemieccy strażacy z Hanoweru.

Wyróżnienia na SAWO

Zgłoszone przez wystawców produkty i rozwiązania techniczne z sektora bhp na około miesiąc przed targami stanęły do konkursów. 9 produktów otrzymało Złote Medale Międzynarodowych Targów Poznańskich, spośród nich 6 zostało nagrodzonych Grand Prix SAWO, a dwa uhonorowano Medalami Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Nagrody Acanthus Aureus, które przyznawane są za najlepsze odzwierciedlenie strategii marketingowej firmy w ekspozycji targowej, otrzymało 7 firm.

Miesiąc od zakończenia targów można wziąć udział w konkursie Złoty Medal – Wybór Konsumentów i głosować na najlepszy z nagrodzonych Złotym Medalem produkt. Więcej informacji znajduje się na stronie www.zlotymedal.mtp.pl