ArcelorMittal Krzywy Róg: spadek produkcji w I kwartale

    Zakłady ArcelorMittal w Krzywym Rogu w pierwszym kwartale roku zmniejszyły produkcję z powodu wyłączenia w marcu i obsługi technicznej jednego pieca.

    W pierwszym kwartale roku ArcelorMittal Krzywy Róg wyprodukowało 1,407 mln ton stali surowej, co w porównaniu z tym samym okresem roku 2013 oznacza spadek o 12,7 proc. produkcja surówki spadła o 11 proc., do 1,242 mln ton, a wyrobów stalowych o 11,4 proc. do 1,25 mln ton.

    – W końcu marca nieco obniżyliśmy poziom produkcji ze względu na wyłączenie pieca nr 9 i dokonanie trwającego 7 dni przeglądu i prac serwisowych. Miało to negatywny wpływ na wyniki marca, które były niższe niż przed rokiem. Osiągnięte w pierwszym kwartale wielkości dostaw były jednak niemal na poziomie zakładanym w biznesplanie. W marcu zrealizowaliśmy m.in. prace serwisowe przy piecu obrotowym nr 3, aglomerowni, spiekalni i konwertora – powiedział Paramjit Kahlon, zastępca dyrektora generalnego do spraw produkcji.