Seminarium Utrzymania Ruchu w Katowicach

  14 maja br. w katowickim hotelu Qubus odbyło się pierwsze seminarium zorganizowane przez wydawnictwo Trade Media International oraz miesięcznik Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych. Tematem seminarium było Monitorowanie i diagnostyka w procesach produkcyjnych i utrzymaniu ruchu.

  O monitoringu środków smarowych jako instrumencie utrzymania ruchu mówił mgr inż. Andrzej Dudek, specjalista z firmy TOP OIL. Kolejna prezentacja Włodzimierza Adamczewskiego, reprezentanta Flir Systems AB, poruszała kwestie praktycznych aspektów termografii.

  Tematem następnej prezentacji przygotowanej przez dr. inż. Andrzeja Ożadowicza z Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, były systemy sieciowe automatyki przemysłowej ze zintegrowaną funkcją bezpieczeństwa.

  O identyfikacji źródeł kosztów eksploatacji mediów i ich optymalizacji z zastosowaniem rozproszonych systemów pomiarowo-informacyjnych opowiedział mgr inż. Marek Kowalski z firmy Lumel.

  Diagnostyka wibroakustyczna w rozproszonych systemach monitoringu była tematem prezentacji dr. inż. Tomasza Korbiela z Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. O monitorowaniu, diagnozowaniu i prognozowaniu oraz systemach nadzoru drganiowego maszyn wirnikowych mówili Marcin Święch z EC ELECTRONICS oraz dr inż. Tomasz Barszcz z EC SYSTEMS.

  Nowości produktowe LOTOS Oil oraz analizy olejowe i serwis olejowy jako element utrzymania ruchu zaprezentowali Rafał Mirek i Marek Dębiński z Działu Rozwoju i Serwisu Olejowego LOTOS Oil.

  Poprawnie smarować i diagnozować – czy przedwcześnie remontować? O tych problemach oraz o roli gospodarki smarowniczej w nowoczesnych modelach utrzymania ruchu zakładów przemysłowych mówił Wojciech Majka z firmy Ecol.

  Ostatnia prezentacja traktowała o analizie parametrów energii elektrycznej – wyzwaniach, wymogach, stanie obecnym i perspektywach. Została przygotowana przez Przemysława Widziewicza i Roberta Olkiewicza z firm: Fluke i Poltrade.

  Całodniowe seminarium zgromadziło ok. 200 uczestników. W jego trakcie mogli zapoznać się także z miniwystawą przygotowaną przez kilka firm (Ecol, Energocontrol, Flir Systems AB, Lumel, Topserw, Wago Elwag). Przerwy na kawę czy lunch były świetną okazją do wymiany poglądów oraz rozmów uczestników i prelegentów.

  Należy także wspomnieć, że dzień wcześniej w tym samym miejscu odbyło się seminarium pt. „Techniki lean w produkcji i łańcuchu dostaw” zorganizowane przez miesięcznik MSI i wydawnictwo TMI.

  www.utrzymanieruchu.pl