Serwomotor LM bez enkodera

Serwomotory LM są w klasie energooszczędności IE5, pozwala to obniżyć koszty funkcjonowania maszyny. Dynamika tego silnika jest większa niż silników asynchronicznych. Utrzymuje pełny moment w całym zakresie regulacji prędkości.

Wystarczy tylko standardowy przewód mocy. Prędkość oraz pozycja obliczane są na podstawie pomiarów prądu w serwonapędzie SC6/SI6/SD6 firmy Stoeber. Dokładność pozycjonowania wynosi 1⁰, natomiast dokładność w sterowaniu prędkością 1%, bez sprzężenia zwrotnego.