Sesja Studenckich Kół Naukowych z ASTOR

  Sesje Studenckich Kół Naukowych, odbywające się w maju, stanowią cykliczne podsumowanie działalności naukowej studentów. Są także miejscem dysput naukowych. Wymianie myśli i poglądów podczas sekcji Automatyki i Automatyzacji Procesów, tradycyjnie już, patronowała firma ASTOR – dystrybutor rozwiązań dla automatyki przemysłowej, fundując nagrody dla Laureatów.

  Akademia Górniczo-Hutnicza od ponad 60 lat jest Mekką dla około 2000 studentów, działających w ponad 90 zarejestrowanych obecnie kołach naukowych. Sesje studenckich kół naukowych AGH to jedno z ważniejszych przedsięwzięć studenckiego ruchu naukowego uczelni.

  Do Międzynarodowej Studenckiej Sesji Naukowej Automatyzacji Procesów przy XLIX Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego zgłoszono w sumie 17 referatów. Ich autorami byli studenci z Czech, Polski, Ukrainy i Słowacji.

  Jury w składzie:

  Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Radim Farana (VSB Technical University of Ostrava, Czechy)

  Dr eng. Jozef Futo (Technical University, Kosice, Slovakia);

  Dr. Olha Paraska (Khmelnickiy, Ukraina)

  Dr inż. Janusz Pluta (AGH, Polska)

  Dr inż. Andrzej Sioma (AGH, Polska),

  oceniało 11 referatów, zakwalifikowanych do finału.

  Laureatami zostali:

  I miejsce – Pavel  Šuránek, student VŠB–Technical University of Ostrava w Czechach, z referatem: ACTIVE VIBRATION CONTROL

  II miejsce –  Sławomir Małek i Rafał Mościcki z Akademii Górniczo-Hutniczej, z referatem: BUDOWA BAZY DANYCH UMOŻLIWIAJĄCA STUDENTOM PORÓWNANIE WZORCÓW BIOLOGICZNYCH I PROJEKTÓW WYKONANYCH W ZAKRESIE BUDOWY MASZYN INSPIROWANYCH PRZYRODĄ

  III miejsce – Dmytro Tolmaczov, student Khmelnickiy National University z Ukrainy, z pracą: DEFINITION OF CONTACT PRESSURES IN THE WEDGE INDENTATION