Silence Plus – nowa pompa zębata o nieewolwentowym zazębieniu zewnętrznym śrubowym

  Redukcja hałasu w maszynach stacjonarnych i przenośnych staje się coraz ważniejsza. Powszechne stosowanie pomp zębatych wynikające z prostej budowy, ceny oraz łatwości w eksploatacji dyskontuje jednak nadmierna hałaśliwość tych pomp. Co prawda hałas nie odgrywa roli we wszystkich zastosowaniach, ale w wielu przypadkach producenci maszyn życzą sobie możliwie najniższej emisji hałasu, aby odciążyć użytkownika i otoczenie przed jego szkodliwym działaniem na zdrowie czy psychikę.

  Hałaśliwość pracy pomp wyporowych może być wywołana zjawiskami hydraulicznymi (związanymi z przepływem czynnika roboczego) oraz mechanicznymi (drgania elementów konstrukcyjnych).

  Mechaniczne przyczyny drgań dźwiękotwórczych elementów konstrukcyjnych, a w zasadzie ich częstotliwość, zależy od prędkości obrotowej i jest w gruncie rzeczy związana z łożyskowaniem zespołu wirującego czy luzami w połączeniach ruchowych.

  Po stronie hydraulicznej głównymi przyczynami są pulsacja ciśnienia po stronie tłocznej oraz gwałtowna zmiana ciśnienia medium podczas przechodzenia ze strony ssącej na toczną.

  Widzimy wyraźnie, że dźwięki ciągłe zależne od ciśnienia oraz prędkości obrotowej pochodzą z pompy. Analizując zatem pierwotne źródła dźwięku w układzie hydraulicznym inżynierowie Bosch Rexroth trafnie zdefiniowali cel w postaci tłumienia hałasu w miejscu jego powstania. Dla hydrauliki znaczy to nic innego jak zastosowanie pompy o niskiej emisji dźwięku oraz pulsacji.

  Stosowanie środków zaradczych drugorzędnych w postaci tłumików pulsacji, stosowanie przewodów hydraulicznych lub elementów elastycznych jak szyny tłumiące lub hermetyzacja pojedynczych elementów czy całego układu hydraulicznego obniżają poziom dźwięku czy jego zakres częstotliwościowy jednak nie dotykają sedna problemu.

  Dlatego nowe osiągnięcie Bosch Rexroth w hydraulice pojawia się w stosownym czasie: nowa generacja pomp zębatych Silence Plus.

  Wybór kształtu zarysu zęba oraz rodzaju zazębienia ma niebagatelne znaczenie w redukcji emisji hałasu w pompa zębatych. Dlatego ważną cechą konstrukcyjną nowej pompy Silence Plus jest zastosowanie nieewolwentowego zarysu zęba o zazębieniu śrubowym. Profile zęba pompy Silence Plus umożliwiają ciągły kontakt powierzchni zębów bez możliwości powstawania luzu obwodowego. Istnieje tylko pojedynczy i stały punkt zazębienia, poruszający się niezmiennie po zamkniętej krzywej zazębienia w kształcie „8”.

  Wynik: Redukcja hałasu własnego średnio o 15 dB(A)

  Szeroko zakrojone pomiary w jednostce mierzenia hałasu pokazują, że hałas własny SILENCE PLUS jest mniejszy średnio o 15 dB(A) w porównaniu z konwencjonalnymi zewnętrznymi pompami zębatymi. Obniżenie hałasu jest widoczne w całym zakresie ciśnienia roboczego i prędkości obrotowej obrotów. Tym samym można mówić nie tylko o znacznie słyszalnej poprawie, lecz również o prawdziwym „skoku kwantowym” w redukcji hałasu. Dodatkowo zmniejszona o 75% pulsacja ciśnienia w SILENCE zmniejsza hałas wywołany przez obudowę pompy w ciągu całego cyklu pracy.

  Nowa pompa idealnie uzupełnia typoszereg pomp produkowanych przez firmę Bosch Rexroth. Dzięki identycznym wymiarom montażowym nowe urządzenie jest w pełni kompatybilne z innymi modelami pomp marki Rexroth, zarówno serii standardowej, jak i serii pomp cichobieżnych typu SILENCE. Dzięki temu użytkownik może wymienić pompę na inny model bez konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych.

  Niski hałas własny, niska pulsacja oraz przyjemniejszy dźwięk otwierają SILENCE PLUS wielostronne możliwości zastosowania. Szczególnie wysokie korzyści przynosi użycie bezszumowej pompy w przypadku zastosowań, w których dominują hałasy hydrauliczne, jak również przy zastosowaniach w obszarach wrażliwych na hałas (np. tereny mieszkalne).

  Zastosowania, które się szczególnie opłacają

  Szczególnie skuteczne jest obniżenie hałasu w przypadku napędu pompy hydraulicznej silnikiem elektrycznym. Tutaj dominuje hałas hydrauliczny, ponieważ silnik elektryczny jest znacznie cichszy niż silnik spalinowy. Poza tym zakresy częstotliwości emisji hałasu pompy i silnika elektrycznego są podobne, tak że hałas jest kumulowany, a przez minimalizację hałasu pompy można osiągnąć znaczne obniżenie poziomu hałasu ogólnego. Korzystają z tego na przykład użytkownicy tokarek, frezarek oraz szlifierek bądź pił.

  Szczególnie pozytywnie nowa technologia oddziałuje również w mobilnej technice transportu bliskiego, np. w przypadku elektrycznych i spalinowych wózków widłowych, elektrycznych ręcznych wózków podnośnikowych. Wszystkie zastosowania przenośnych agregatów (Power Packs), jak np. pomosty ładunkowe zamontowanych w samochodach ciężarowych. Ponieważ hałas własny SILENCE PLUS w przypadku niższych ciśnień nie jest dostrzegany, jest ona wskazana szczególnie w przypadku wszystkich obiegów smarujących, filtrujących oraz chłodzących, w przypadku których słyszalny jest wyłącznie hałas silnika elektrycznego.

  Różnorodność zastosowań unaocznia nam, jak dalece hałasy hydrauliczne mniej lub bardziej niezauważenie wślizgnęły się w życie codzienne. Jednak tego, co dziś odczuwamy jako oczywiste, jutro już nie musimy akceptować. Nowa technika zewnętrznych pomp zębatych Silence Plus pozwala mieć nadzieję na przyszłość z (prawie) „bezszumowymi” systemami hydraulicznymi.