Szybkie i bezpieczne wdrożenie programu Lockout/Tagout

Program Lockout/Tagout gwarantuje bezpieczeństwo podczas prac konserwacyjnych. Dzięki programowi Lockout/Tagout można zapobiec wielu wypadkom związanym z konserwacją urządzeń przemysłowych, bez względu na to, czy prace konserwacyjne, naprawcze i remontowe (MRO) są zlecane podmiotom zewnętrznym czy przeprowadzane wewnętrznie. Choć programy Lockout/Tagout są bardzo skuteczne, ich wdrożenie wymaga szeroko zakrojonych przygotowań. Wykorzystując doświadczenia z całego świata, firma Brady pomaga klientom wprowadzać najlepsze praktyki Lockout/Tagout.

Procedury w odniesieniu do poszczególnych urządzeń

Jednym z największych wyzwań związanych z wdrażaniem programów Lockout/Tagout jest opracowanie procedur dotyczących poszczególnych urządzeń, gwarantujących całkowite odcięcie źródeł energii danej maszyny. Procedury te powinny być pełne i zrozumiałe. Muszą być omówione wewnętrznie, a następnie zatwierdzone i przekazane zaangażowanym pracownikom. Firma Brady może wysłać do zakładu inżynierów, którzy przygotują propozycje procedur w odniesieniu do poszczególnych urządzeń, oceniane następnie przez klienta. Opracowując oparte na najlepszych praktykach procedury zakładania blokad, inżynierowie z firmy Brady zidentyfikują wszystkie punkty odcięcia niebezpiecznych energii, aby zapewnić, że konserwowane urządzenia będą całkowicie odcięte od zasilania.

Zatwierdzanie procedur

Opracowane w ten sposób procedury gwarantujące całkowite odcięcie poszczególnych urządzeń od źródeł energii są następnie zatwierdzane przez pracowników nadzorujących działania systemu Lockout/Tagout. Firma Brady oferuje oprogramowanie LINK360, które pozwala łatwo wprowadzać, zatwierdzać, edytować, skalować i przekazywać innym użytkownikom procedury Lockout/Tagout dotyczące poszczególnych urządzeń. Dzięki nagradzanemu oprogramowaniu LINK360 wdrażanie procedur bezpieczeństwa w wielu zakładach w różnych krajach jest prostsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Komunikacja

Używając tabletu lub smartfona na terenie zakładu, można przesłać do oprogramowania LINK360 zdjęcia punktów odcięcia energii używane podczas komunikacji dotyczącej procedur. Specjaliści ds. konserwacji mogą dzięki temu szybko znajdować punkty odcięcia energii, które należy zablokować.

Firma Brady oferuje też moduły szkoleniowe dla specjalistów ds. utrzymania ruchu i wszystkich zaangażowanych osób. W przypadku specjalistów ds. utrzymania ruchu niezbędne może być szkolenie praktyczne; pozostali pracownicy muszą zaś znać stosowane procedury bezpieczeństwa i rozumieć znaczenie blokad zabezpieczających. Pozwoli to uniknąć odstępstw od obowiązujących procedur.

Zoptymalizowane narzędzia Lockout/Tagout

Na podstawie zatwierdzonych procedur dotyczących poszczególnych urządzeń firma Brady może zasugerować sprzęt Lockout/Tagout niezbędny do pomyślnego zwiększenia bezpieczeństwa konserwacji. Dostępne są kłódki i systemy zamykane na klucz przeznaczone do większości zastosowań przemysłowych. Wyboru blokad zabezpieczających dokonuje się na podstawie zidentyfikowanych w zakładach klienta punktów odcięcia energii. Procedury dotyczące poszczególnych urządzeń zawierają informacje o niezbędnych rozwiązaniach, umożliwiają więc zakup i użytkowanie odpowiedniego sprzętu Lockout/Tagout.

Udana inwestycja w bezpieczeństwo

Program Lockout/Tagout jest bardzo skuteczny i pozwala zapobiec urazom związanym z pracami konserwacyjnymi — złamaniom, uszkodzeniom, amputacjom, oparzeniom i porażeniom — w wielu sektorach przemysłu na całym świecie. Procedura ta obejmuje odcięcie i wyłączenie z eksploatacji źródeł energii maszyn przemysłowych podczas ich konserwacji.

Skontaktuj się z firmą Brady pod adresem emea_request@bradycorp.com, aby przez miesiąc bezpłatnie przetestować nagradzane oprogramowanie LINK360, lub odwiedź stronę www.bradyeurope.com/lotoservices, aby uzyskać więcej informacji.