Spójne oprogramowanie z większą płynnością pracy

Firma HURCO udoskonaliła centra tokarskie z typoszeregu urządzeń „wieloosiowych”. Maszyny te – zaprojektowane do obróbki tokarsko-frezerskiej elementów średniej wielkości – zostały udoskonalone zwłaszcza w zakresie oprogramowania oraz napędów.  

Do tej pory na wrzecionach głównych używano napędów pasowych, teraz są stosowane napędy bezpośrednie. Wiąże się to nie tylko z większą płynnością pracy, ale przede wszystkim zapewnia większą dokładność, jeśli oś jest na przykład wykorzystywana do prac związanych z pozycjonowaniem. 

Pakiet oprogramowania typoszeregu obejmuje teraz także funkcję Solid Model Import, co zrównuje te modele pod względem standardu oprogramowania z frezarkami HURCO: ta sama koncepcja obsługi, ta sama terminologia, te same funkcje. Jest to szczególnie korzystne dla producentów kontraktowych, obrabiających w sposób elastyczny pojedyncze części oraz niewielkie serie i wykonujących prace frezarskie na odpowiednio wyposażonej tokarce. Jednocześnie mają oni możliwość szybkiej zmiany maszyny bez konieczności zmiany sterowania. „Tą serią tokarek firma HURCO strategicznie uzupełnia całość oferty swoich produktów”, mówi Sebastian Herr, kierownik działu techniki zastosowań. „Tym samym użytkownicy nie muszą używać w swojej firmie dodatkowego sterowania. Użytkownicy ceniący sterowanie dialogowe z opcjami DXF oraz Solid Model Import na swojej frezarce, mają zatem rację, wybierając również te tokarki”. 

Typoszereg maszyn wieloosiowych obejmuje siedem wariantów, które – w pełni wyposażone – są dostarczane jako urządzenia „gotowe do produkcji”. W zależności od potrzeb, użytkownik może sięgnąć po bardziej kompleksowe warianty z rewolwerem, napędzanymi narzędziami oraz dodatkowymi osiami Y i W, poszerzając świadomie zakres obróbki. I tak na przykład przy pomocy osi Y na cylindrycznej powierzchni można wykonać kieszeń z prostym dnem; w wariancie TMX z przeciwwrzecionem istnieje możliwość obróbki strony przedniej i tylnej. Jeśli wieloosiowe centra tokarskie są wykorzystywane przykładowo do produkcji kołnierzy i łączników rurowych, zastosowania typoszeregów TMX obejmuje także wytwarzanie kompleksowych części maszyn.

Więcej informacji: https://www.hurco.pl/produkty/centra-tokarskie/