Wszystkie europejskie zakłady produkcyjne NSK wykorzystują zieloną energię elektryczną

Wszystkie europejskie zakłady produkcyjne NSK zaopatrują się w „zieloną” energię elektryczną – w tym największa fabryka w Kielcach

Firma NSK podpisała umowę z wytwórcą energii elektrycznej uzyskiwanej za pomocą turbin wiatrowych, która zapewnia dostawę «zielonej energii» dla dwóch zakładów produkcyjnych w Wielkiej Brytanii w Newark (łożyska przemysłowe i prowadnice liniowe) oraz w Peterlee (łożyska samochodowe). Innymi słowy stanowi to potwierdzenie, że dostawca pozyskuje «zieloną» energię ze źródeł odnawialnych na potrzeby zakładów NSK w Wielkiej Brytanii.

Dzięki tym kontraktom wszystkie pięć europejskich zakładów produkcyjnych NSK – w tym Munderkingen w Niemczech oraz polskie oddziały w Kielcach i Wałbrzychu – pozyskują obecnie zieloną energię elektryczną, podobnie jak europejska siedziba firmy i centrum technologiczne w Ratingen w Niemczech. Ten pozytywny rozwój jest jednym z wielu kroków podejmowanych przez NSK w celu zmniejszenia wpływu swojej działalności na środowisko i stanowi część europejskiego celu firmy, jakim jest osiągnięcie neutralnego węglowo działania zakładów produkcyjnych (1 i 2 zakres emisji) do 2030 r.

Wykorzystanie zielonej energii ma istotny wpływ na ograniczenie emisji szkodliwych dla klimatu. Kiedy w 2019 r. kielecka fabryka – największy zakład NSK w Europie – całkowicie przeszła na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych poskutkowało to w kolejnym roku redukcją emisji CO2 o ok. 65.000 ton.

Eddie Ward, Quality and Environmental Systems Manager, EQA (European Quality Assurance) z oddziału NSK Europe, podkreśla: – Chociaż dwie brytyjskie fabryki generują mniejsze zużycie energii elektrycznej niż zakład w Kielcach, spodziewamy się rocznej redukcji na poziomie 10.000 ton zgłoszonych emisji CO2, co nadal stanowi istotny spadek. Pomoże to również osiągnąć nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i przyczyni się do walki z globalnym ociepleniem.

Oprócz pozyskiwania zielonej energii 23 zakłady NSK na całym świecie pozyskują na miejscu energię słoneczną i wiatrową, redukując emisje CO2 o ok. 3.900 ton rocznie. Działalność ta jest odzwierciedleniem ciągłej ambicji firmy zmniejszania zużycia energii w swoich fabrykach i biurach.

Już w 2008 r. firma NSK wprowadziła KPI (kluczowy wskaźnik efektywności, ang. Key Performance Indicator), określający wpływ każdego nowego produktu na środowisko: był to tzw. współczynnik «Neco».

Mówi Eddie Ward: – Dzięki temu czynnikowi wykorzystujemy wskaźniki ekoefektywności, aby kompleksowo i ilościowo oceniać produkty pod względem przyjazności dla środowiska. Celem firmy jest opracowywanie nowych produktów o wartości współczynnika «Neco» 1,2 lub wyższej. W 2020 r. osiągnęliśmy ten rezultat dzięki sześciu nowym, przyjaznym dla środowiska produktom, obejmującym łożyska, prowadnice liniowe, siłowniki i smary. Działania te są kontynuowane w przypadku wszystkich naszych nowych rozwiązań produktowych.


NSK