Sprężarki Atlas Copco ze świadectwem klasy 0

    Sprężarki wysokociśnieniowe ZD Atlas Copco to pierwsze na świecie sprężarki, które zapewniają powietrze do produkcji butelek PET w 100% wolne od oleju i uzyskały świadectwo klasy 0. Ryzyko jakiegokolwiek zanieczyszczenia olejem podczas wydmuchu butelek PET do wody, napojów bezalkoholowych, soków owocowych i dla branży napojów zostało skutecznie wyeliminowane. Badania zgodności sprężarek z normą ISO 8573-1 i wymaganiami dla klasy 0 zostały przeprowadzone przy użyciu najbardziej rygorystycznych metod badawczych oraz z symulacją rzeczywistych warunków przemysłowych. W żadnych warunkach podczas badań nie wykryto nawet śladowych ilości oleju, dlatego sprężone powietrze uzyskało świadectwo potwierdzające zgodność z wymaganiami w zakresie zawartości oleju dla kategorii Klasa 0. Firma Atlas Copco jest obecnie jedynym producentem sprężarek, którego wszystkie bezolejowe sprężarki powietrza uzyskały świadectwo klasy 0. 

    Model ZD firmy Atlas Copco pozostaje najbardziej energooszczędną i cichą z dostępnych sprężarek, która wytwarza ciśnienie 40 bar, a jednocześnie zapewnia elastyczność i niezawodność wymaganą przez rynek produkcji opakowań PET metodą wydmuchu. Badania sprężarek ZD firmy Atlas Copco zostały przeprowadzone przez renomowaną, niezależną organizację Technische Überwachungs-Verein (Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego; TÜV) przy użyciu najbardziej rygorystycznych metod badawczych. Wszystkie możliwe formy zanieczyszczeń olejowych, takie jak płyny, mgła olejowa i opary, zostały zmierzone przy trzech różnych temperaturach (20°C, 40°C i 50°C) oraz przy różnych wartościach ciśnienia (25, 30 i 40 bar) w punkcie pomiarowym. Nawet w takich warunkach nie znaleziono żadnych śladów oleju w wypływającym strumieniu powietrza. Sprężarka ZD o ciśnieniu 40 bar jest ostatnią ze sprężarek bezolejowych firmy Atlas Copco, która uzyskała świadectwo zgodności z wymaganiami w zakresie zawartości oleju dla KLASY 0 określonymi w normie ISO 8573-1. Firma Atlas Copco jako pierwszy producent uzyskał świadectwo klasy 0 dla bezolejowych rotacyjnych sprężarek śrubowych serii Z już w 2006 r., a wkrótce uzyskał kolejne świadectwa dla innych sprężarek bezolejowych: odśrodkowych, zębatych, spiralnych, tłokowych i śrubowych z wtryskiem wody. Razem wszystkie sprężarki obejmują zakres wytwarzanego ciśnienia od 300 mbar do 40 bar oraz wydajność do 26000 m³/h.

    Zanieczyszczenie olejem jest niewidzialnym wrogiem we wszystkich instalacjach do butelkowania oraz środowiskach aseptycznych. Wielu producentów butelek podejmuje dodatkowe kroki w kierunku czystości, odkażając preformy po ich wydmuchaniu. Nawet najmniejszy ślad oleju może zmienić lub spowodować toksyczność całej partii produktu, stać się zagrożeniem dla zdrowia konsumentów i zniszczyć reputację, a także doprowadzić do kosztownych przestojów w produkcji w celu czyszczenia instalacji.

    www.atlascopco.pl