Sterowniki Trane do Terminali Wody Lodowej z Certyfikacją eu.bac

  Sterowniki Trane Tracer ZN525 oraz ZN523 otrzymały certyfikację europejskiego stowarzyszenia eu.bac (European Building Automation and Controls Association) za wydajność energetyczną. Trane, wiodący światowy dostawca systemów i rozwiązań komfortu do budynków, marka Ingersoll Rand, oferuje tym samym sterowniki z certyfikatami eu.bac do wszystkich swoich klimakonwektorów, aby pomóc zarządcom budynków w osiągnięciu znaczących oszczędności energetycznych.

  Sterownik Trane Tracer ZN525 do klimakonwektorów z elektronicznie sterowanymi silnikami (EC) oraz  Tracer NZ523 do tradycyjnych klimakonwektorów, otrzymały certyfikację eu.bac na wykorzystanie z terminalami dwururowymi i dwuprzewodowymi, lub dwu i czterorurowymi. Oba sterowniki przeszły pozytywnie wszystkie testy eu.bac, osiągając wyniki wydajności plasujące je w czołówce swoich kategorii.

  Eu.bac uruchomiło certyfikację European Certification Scheme for Building Automation (eu.bacCert) w odpowiedzi na europejską Dyrektywę Dotyczącą Charakterystyki Energetycznej Budynków oraz różne uregulowania narodowe, które wymagają dowodów na wydajność energetyczną budynków. Certyfikacja eu.bac informuje użytkownika o wysokim poziomie wydajności i efektywności energetycznej, a także o zgodności z europejskim standardem EN 15500 odnoszącym się do elektronicznych urządzeń komfortu przestrzeni.

  – Certyfikacja eu.bac zapewnia naszym klientom przejrzystość i spokój – powiedział Michel van Roozendaal, wiceprezes Trane service, controls, turnkey and aftermarket na Europę, Bliski Wschód, Indie i Afrykę. – Dla zarządców i właścicieli budynków, jest to niezależne potwierdzenie wydajności i oszczędności kosztów osiąganych dzięki Trane Tracer ZN525 oraz ZN523. Certyfikacja daje też architektom i inżynierom gwarancję zgodności z europejskimi standardami i oficjalny dowód na wydajność energetyczną, której potrzebują.

  W niektórych krajach certyfikowany sterownik może pomóc w osiągnięciu zgodności z regulacjami termicznymi budynków. Może też pozwolić właścicielom budynków sprostać wymaganiom związanym z ulgami podatkowymi i innymi formami dofinansowania.

  Systemy automatyki budynków, w tym sterowniki, zwiększają wydajność energetyczną poprzez monitoring, optymalizację i kontrolę systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. W połączeniu z wydajnymi energetycznie terminalami, takimi jak terminale wody lodowej Trane wykorzystujące technologię silników EC, sterowniki Tracer ZN525 oraz ZN523 pomagają obniżyć koszty energii do minimum.

  Sterownik Trane Tracer ZN525 może być wykorzystywany ze wszystkimi klimakonwektorami  Trane wyposażonymi w technologię silników EC, oferując optymalną wydajność energetyczną, zwiększenie poziomu komfortu oraz zmniejszenie poziomu hałasu pracy terminala. Sterownik Tracer ZN523 dodaje inteligentną kontrolę szybkości pracy wentylatora do terminali wykorzystujących konwencjonalną technologię silników na prąd zmienny (AC).

  Dodatkowo, rozwiązania te mogą być wykorzystane przy aktywnych i pasywnych aplikacjach belek chłodzących. Oba sterowniki posiadają certyfikaty LonMark Space Comfort Controller typu SCC 8501 i są oferowane z opcją instalacji fabrycznej lub na miejscu,

  Eu.bac jest europejskim stowarzyszeniem dostawców produktów, systemów i usług automatyki dla domu i budynków oraz technologii pomiaru i kontroli procesów dla budynków. Rozwiązaniom automatyki i usług dla domu i budynków, organizacja ta wystawia certyfikaty o nazwie eu.bacCert.

  Znak eu.bacCert na indywidualnych sterownikach pokojowych odzwierciedla ich zdolność do utrzymywania stabilnych poziomów temperatury wewnątrz pomieszczeń oraz czas potrzebny do reakcji na zmiany natężenia i ustawień. Certyfikacja oparta jest na testach wykonywanych w niezależnych obiektach oraz kontroli produkcji przez autoryzowane zespoły niezależnych ekspertów.

  Więcej informacji na temat eu.bac: http://www.eubac.org.