Superkomputer w Świerku

  Pierwszy testowy klaster obliczeniowy zaczął działać w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku. Będzie on częścią kompleksu superkomputerów służących m.in. do projektowania elektrowni jądrowych i analiz naukowych – poinformował rzecznik IPJ dr Marek Pawłowski.  

  „Nasz pierwszy niewielki klaster oparty jest o 72 rdzenie współpracujące ze stupięćdziesięcioma gigabajtami pamięci operacyjnej i pięćdziesięcioma terabajtami przestrzeni dyskowej. Docelowo, w przyszłym roku, gdy ukończone zostaną prace adaptacyjne budynku Centrum Informatycznego Świerk, zaczniemy kompletować infrastrukturę dysponującą kilkudziesięcioma tysiącami procesorów, wieloma dziesiątkami terabajtów pamięci operacyjnej i kilkoma petabajtami pamięci na dyskach, a użytkownicy będą mieli do dyspozycji różne środowiska softwarowe” – wyjaśnił informatyk Adam Padee, kierujący zespołem tworzącym infrastrukturę obliczeniową CIŚ.

  CIŚ jest przedsięwzięciem IPJ współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Powstałe w ramach projektu centrum superkomputerowe ma dostarczyć mocy obliczeniowych naukowcom, inżynierom i instytucjom rządowym działającym głównie w obszarze energetyki, w tym energii jądrowej.

  „Jednym z naszych priorytetów będą obliczenia i analizy bezpieczeństwa projektowanych, budowanych i eksploatowanych instalacji jądrowych. Dzięki współpracy z organizacjami bezpieczeństwa jądrowego na całym świecie, gromadzimy kody komputerowe, które pozwalają modelować procesy zachodzące w instalacjach jądrowych oraz pracę urządzeń i podukładów elektrowni w nawet najbardziej ekstremalnych warunkach – na przykład takich, jakie miały miejsce w Fukushimie” – tłumaczył dyrektor IPJ prof. Grzegorz Wrochna.

  Informatycy i analitycy CIŚ na razie uczą się posługiwania programami pozyskanymi między innymi z wiedeńskiej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Uruchomienie testowego klastra pozwoli administratorom nauczyć się zarządzać pracą komputera i działaniami użytkowników. Użytkownicy z zespołów analitycznych będą mogli uruchamiać i testować swoje aplikacje w warunkach zbliżonych do docelowych.

  „Centrum będzie udostępniało swoje moce wielu użytkownikom – zarówno naszym naukowcom, jak i użytkownikom zewnętrznym. Już w 2012 roku planujemy przyjmowanie pierwszych zadań” – poinformował dyrektor CIŚ, prof. Wojciech Wiślicki.

  Jak wyjaśnił, poza mocami obliczeniowymi, CIŚ będzie oferować wiele gotowych programów oraz środowisko do uruchamiania własnych aplikacji. Informatycy Centrum będą też współpracować z użytkownikami przy tworzeniu dedykowanych rozwiązań algorytmicznych. „Szczególną cechą naszej oferty ma być możliwość przetwarzania danych chronionych ze względu na bezpieczeństwo lub interes użytkownika” – dodał prof. Wiślicki.

  Superkomputery mają się przydać nie tylko w energetyce jądrowej. Dzięki mocom i zainstalowanemu oprogramowaniu będzie można m.in. projektować optymalne sieci energetyczne czy sieci telefonii komórkowych oraz wybierać najkorzystniejsze inwestycje na rynkach finansowych. „Już na klastrze testowym będzie zainstalowany pakiet Open Foam użyteczny przy modelowaniu dynamiki przepływów – np. w urządzeniach technicznych, ale także w środowisku naturalnym i miejskim, w szczególności do prognozowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń” – podkreślił rzecznik IPJ.

  Na klastrze docelowym użytkownicy będą mieli do dyspozycji pakiet Ansys Fluent. Duże moce obliczeniowe pozwolą też na złożone analizy statystyczne – m.in. obecnie w IPJ, dzięki grantowi Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, tworzona jest grupa badaczy mająca zajmować się weryfikacją statystyczną hipotez naukowych w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych. CIŚ będzie oferował swoje moce i usługi także innym instytucjom naukowym i zainteresowanym podmiotom gospodarczym.