Ruszyły dotacje do audytów energetycznych

    Ruszył nabór wniosków o dotacje na dofinansowanie kosztów audytów energetycznych w ramach programu NFOŚiGW „Efektywne wykorzystanie energii”. Program adresowany jest do firm o rocznym zużyciu energii od 50 tys. MWh w górę. Na audyty jest 40 mln zł.

    W miniony poniedziałek formalnie ruszył nabór wniosków o dotacje na dofinansowanie kosztów audytów energetycznych w ramach programu NFOŚiGW „Efektywne wykorzystanie energii”. Program adresowany jest do firm, w których w ubiegłym roku zużycie energii końcowej- elektrycznej i cieplnej – wyniosło przynajmniej 50 tys. MWh. Na dotacje do audytów jest 40 mln zł, a poziom dofinansowania to 70 proc. kosztów kwalifikowanych audytu.Wyników audytów nie można oczywiście z góry przewidzieć. NFOŚiGW poinformował nas, że jeśli audyt wykaże, iż osiągnięcie wymaganego w programie poziomu poprawy efektywności energetycznej, czyli przynajmniej 7 proc., jest niemożliwie lub nieopłacalne , to wówczas przedsiębiorca otrzyma zwrot 70 proc. kosztów przeprowadzenia audytu. – Z tym jednak zastrzeżeniem, że minimum taką kwotę musi przeznaczyć na inne inwestycje poprawiające energooszczędność w swojej firmie, choćby wymianę żarówek na energooszczędne. Szczegóły takiej inwestycji będą każdorazowo, indywidualnie negocjowane z NFOŚiGW, jednakże zakres przedsięwzięcia musi być spójny z obszarem objętym audytem – poinformowało biuro prasowe NFOŚiGW Natomiast pierwszy nabór wniosków dla części 2 programu „Efektywne wykorzystanie energii”. dotyczącej zadań inwestycyjnych zaplanowany jest na początek czerwca 2011 roku. W tej części programu nie będzie już jednak dotacji, a dofinansowanie inwestycji w formie pożyczek. NFOŚiGW podaje, że na te pożyczki w latach 2011-2016 będzie około 780 mln zł. Będą one dostępne dla firm o minimalnym zużyciu energii w ilości 50 tys. MWh w roku poprzedzającym złożenie wniosku, a inwestycje, które mogą liczyć na dofinansowanie muszą wynikać z przeprowadzonych audytów energetycznych. Nie koniecznie jednak z tych, który przeprowadzenie będzie dotowane przez fundusz.