ŚWIATŁO i ELEKTROTECHNIKA dla profesjonalistów

  W dniach 23−25 marca odbędą się w Warszawie Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego, Energetyki i Systemów Zabezpieczeń − ELEKTROTECHNIKA 2009, oraz Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego − ŚWIATŁO 2009.

  Oprócz wystawy sprzętu, Targi ELEKTROTECHNIKA oferują kilkanaście konferencji, warsztatów i szkoleń skierowanych do ponad 1200 specjalistów – inżynierów budownictwa, inżynierów elektryków, inspektorów nadzoru, instalatorów oraz architektów i projektantów, a także inwestorów, deweloperów, przedstawicieli samorządów lokalnych i spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców i właścicieli hoteli.

  Tematyka szkoleń obejmuje następującą problematykę: napowietrzne i kablowe sieci elektroenergetyczne, projektowanie i pomiary instalacji elektrycznych,  zagadnienia ochrony przed porażeniem i ochrony p. poż., instalacje teletechniczne i teleinformacyjne, pewność zasilania, instalacje elektryczne w Prawie Budowlanym, instalacje 230/400 V w budownictwie mieszkaniowym, oświetlenie i iluminację, instalacje w inteligentnych budynkach, a także zastosowanie maszyn i urządzeń do prac związanych z montażem instalacji elektrycznej, urządzeń klimatyzacyjnych, alarmowych oraz okablowania strukturalnego w budynkach. Do prowadzenia szkoleń zaproszeni zostali  niezależni eksperci, tacy jak m.in.: prof. Henryk Markiewicz oraz dr Antoni Klajn.

  Wydarzeniem Targów ŚWIATŁO będzie spotkanie ze światowej sławy architektem i projektantem Giampiero Peia. Zorganizowane zostanie w ramach corocznej konferencji architektów *Architektura*Światło*Przestrzeń organizowanej wspólnie z Izbą Architektów RP dla ok. 400 architektów z całej Polski.

  Niewątpliwym uzupełnieniem Targów ELEKTROTECHNIKA 2009 i TARGÓW ŚWIATŁO 2009 będzie spotkanie z sieciami handlowymi działającymi w Polsce oraz organizowane z ich udziałem Forum Dyskusyjne na temat roli wielkopowierzchniowych marketów budowlanych w kształtowaniu rynku, potrzeb klientów oraz  kreowaniu potrzeb oszczędzania energii elektrycznej i postaw proekologicznych wśród szerokiego kręgu użytkowników sprzętu elektrycznego.

  www.elektroinstalacje.pl, www.lightfair.pl