System dysz pulsacyjnych

Firma Polstage oferuje innowacyjne na rynku polskim rozwiązanie problemów z przepływem materiałów sypkich. Pozwala ono na udrażnianie instalacji magazynowych, w których składowane są materiały i których transport lub wysyp jest utrudniony lub niemożliwy. Misją naszej firmy jest zapewnienie kompleksowego rozwiązania problemu. Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie przez co każdy projekt rozwiązania technicznego dostosowany jest do konkretnej sytuacji. Oferujemy pełne wsparcie techniczne umożliwiające osiągnięcie płynnego transportu materiałów sypkich tj. eliminacje „martwych stref” oraz powstawania łuków, mostów, nawisów czy sklepień. Zapewniamy niezależną analizę właściwości mechaniczno-fizycznych materiału sypkiego w specjalistycznym laboratorium materiałów sypkich.

System dysz pulsacyjnych zabudowany w dowolnej przestrzeni, ułatwia przepływ materiału przy pomocy odpowiednio kierowanych impulsów sprężonego powietrza. Działa ono wzdłuż wewnętrznej ściany zbiornika, eliminując tarcie pomiędzy ścianą zbiornika, a przechowywanym materiałem. Dzięki temu materiał odkleja się od ścian i swobodnie spływa ku dołowi. Zbiornik może wtedy zostać w sposób płynny opróżniony bez konieczności ingerencji pracowników. Nasz produkt z powodzeniem może być zamontowany na zbiornikach metalowych ze stali zwykłej jak i nierdzewnej. Jest możliwość realizacji instalacji na miedzi, na zbiornikach żelbetonowych, drewnianych jak i z tworzyw sztucznych. Konstrukcja dysz z uwagi na ich niedużą wielkość umożliwia ich montaż wszędzie tam, gdzie utrudniony jest dostęp innych urządzeń oraz personelu, który ręcznie oczyszcza zbiorniki. Dodatkową zaletą jest możliwość montażu w strefach wybuchowych. Medium zasilającym instalacje dysz pulsacyjnych może być nie tylko powietrze ale również gazy obojętne. W przypadku występowania agresywności środowiska podwyższona temperatura) jednym z wariantów

dysz pulsacyjnych jest wykonanie ze stali kwasoodpornej – AISI 304. Pozwala to również na zastosowanie w przemyśle spożywczym w bezpośrednim kontakcie z żywnością (potwierdzone certyfikatem).
Urządzenie może być zastosowane do większości materiałów sypkich w takich gałęziach przemysłu jak:
• energetyka,
• przemysł chemiczny,
• przemysł paszowy,
• przemysł spożywczy,
• surowce naturalne,
• przemysł cementowy
• produkcja wyrobów sypkich dla przemysłu budowlanego
• inne…

Przy przeprowadzonej przez nas kompleksowej instalacji gwarantujemy przepływu materiału sypkiego. Gwarancją działania systemu oraz prawidłowego przepływu materiałów jest odpowiedni dobór miejsc zabudowy dysz. Dobieramy ich rodzaj, sposób montażu oraz zastosowanie właściwego algorytmu sterowania całym systemem. Elementy te zależą od rodzaju i kształtu zbiornika, składowanego w nim materiału, jego właściwości (jak m.in. wilgotność) oraz technologii transportu znajdującej się pod zbiornikiem.