System zarządzania farmami wiatrowymi w Enea Operator

  Enea Operator 21 marca 2013 r. podpisała ze spółką PSI umowę o wdrożenie testowej wersji Systemu Zarządzania Farmami Wiatrowymi (SZFW). Zadaniem testowanego systemu będzie zwiększenie bezpieczeństwa pracy sieci a także optymalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

  Przewiduje się, iż system testowy będzie wspierał dyspozytorów w bieżącej pracy, a w szczególności w zarządzaniu generacją z farm wiatrowych m.in. na ciągu liniowym od stacji Recław w kierunku stacji Trzebiatów. System będzie umożliwiał w szczególności obliczanie bieżących rozpływów mocy oraz podpowiadał dyspozytorowi możliwości reakcji na pojawiające się problemy.

  Przy okazji wdrożenia SZFW, zainstalowany zostanie cały szereg funkcjonalności systemów klasy EMS (Energy Management System), takich jak np. obliczanie dynamicznej obciążalności linii, analizy zagrożeń (analiza N-1), optymalny rozpływ mocy, itp.

  Podobne rozwiązania w zakresie zarządzania generacją ze źródeł odnawialnych są powszechnie stosowane w zachodniej części Europy. System testowany w Enea Operator opiera się na rozwiązaniu PSI, które od lat funkcjonuje już u wielu dystrybutorów energii m.in. w E.On Netz, który jest operatorem sieci dystrybucyjnej 110kV w Niemczech.

  Enea Operator stanie się pierwszym w Polsce operatorem sieci dystrybucyjnej wykorzystującym tak zaawansowane i kompleksowe narzędzie wspomagające pracę sieci.

  PSI jest częścią międzynarodowego koncernu PSI AG, który dostarcza i integruje, w oparciu o własne produkty, kompletne rozwiązania informatyczne dla energetyki (sieci elektroenergetyczne oraz rurociągi gazowe i paliwowe), produkcji (branża metalowa, motoryzacyjna i budowy maszyn), logistyki oraz transportu publicznego. Koncern PSI powstał w 1969 roku i zatrudnia obecnie ponad 1.600 osób na całym świecie.

  Spółka PSI Produkty i Systemy Informatyczne z siedzibą w Poznaniu, jest centrum wdrożeniowym realizującym projekty dla polskich klientów a prócz tego rozwija oprogramowanie dla potrzeb całego koncernu. PSI w Polsce zatrudnia obecnie ponad 160 osób.