System zarządzania i monitoringu zużycia mediów SABUR

System zarządzania i monitoringu zużycia mediów firmy SABUR to polski kompleksowy system opomiarowania mediów, którego zadaniem jest monitoring on-line wszystkich mediów (energii elektrycznej z uwzględnieniem strażnika mocy zamówionej oraz liczników gazu, wody, ciepła i in.), użytkownik końcowy otrzymuje następujące informacje:

 • bieżące wykorzystanie mediów (energia, woda, gaz, ciepło, sprzężone powietrze, inne),
 • analiza mocy średniej 15-minutowej,
 • ostrzeżenia o zbilżających się przekroczeniach (alerty e-mail),
 • predykcja przekroczeń,
 • definiowanie mocy zamówionej dla obiektu i odbiorców.

System zarządzania i monitoringu zużycia mediów to rozwiązanie chmurowe (cloud computing), dzięki czemu zarządcy obiektów rozproszonych otrzymują narzędzie dostępu do danych dotyczących zużycia mediów ze wszystkich obiektów i aplikacji za pośrednictwem Internetu.

System oparty jest o innowacyjne szwajcarskie rozwiązania Saia Burgess Controls i wykorzystuje zabudowane technologie IT w sterownikach PLC.

Podstawowe wyróżniki rozwiązania:

 • Rozwiązanie pozwala monitorować zużycie wszystkich istotnych dla firmy, mediów.
 • Rozwiązanie dostosowuje się do obiektu (pozwala na zastosowanie urządzeń i systemów komunikacji bez konieczności wprowadzania kosztownych zmian w infrastrukturze obiektu).
 • System można zintegrować z innymi rozwiązaniami z obszaru ERP, BI, IoT, IIoT i in.
 • W przypadku zarządzania wieloma obiektami czy siedzibami firmy możliwe jest monitorowanie wszystkich jednocześnie z jednego miejsca.
 • Wdrożenie rozwiązania jest typu „plug&play” czyli proste, pozwalające na bardzo szybkie uruchomienie monitoringu zużycia mediów.
 • W przypadku rozwoju firmy i otwierania kolejnych obiektów tj. magazyny, centra handlowe itp. można bez przeszkód uruchomić wybrane rozwiązanie w dostosowanych do planów etapach.
 • Rozwiązanie jest dostosowane do stosowanych w firmie standardów komunikacyjnych.
 • Rozwiązanie pozwala na pracę zdalną z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu, ułatwiając dostęp do informacji o wykorzystywanych mediach.

SABUR system zarządzania i monitoringu zużycia mediów nagrodzony Złotym Medalem Targów Automaticon 2018.