Systematyczny serwis to zysk

    Dużym wyzwaniem jest uświadomienie klientowi, że systematyczny serwis nie jest dodatkowym kosztem, lecz zyskiem. Obniża późniejsze koszty napraw podczas nieplanowanych przestojów urządzenia. Niestety, ale u nas w kraju, szczególnie w małych przedsiębiorstwach pokutuje pogląd, że dopóki maszyna działa, to niczego nie potrzebuje – zwłaszcza serwisu. Takie myślenie prowadzi w konsekwencji do dużo większych kosztów i napraw: uszkodzenie jednego elementu podczas pracy często pociąga za sobą zniszczenie kilku podzespołów. Ponosi się także duże koszty niezrealizowanej produkcji.

    Naszym klientom oferujemy i zapewniamy profesjonalny serwis i diagnostykę zarówno naszych urządzeń, jak i urządzeń innych dostawców. Przy serwisowaniu urządzeń transportu bliskiego istotną rolę odgrywa znajomość budowy tych maszyn. Pozwala to już przy wstępnej ocenie określić zakres prac, jakie będą potrzebne do wykonania. Ważna jest ocena nośnika, układów napędowych (łożysk, kół napędowych), stanu prowadnic. Do oceny części serwisowej należą również wszelkiego rodzaju urządzenia zainstalowane na przenośnikach, takie jak elementy prowadzące, układy pneumatyczne, części elektryki i sterowania.

    Autor: Paweł Mangold, Mazata