Systemy blokujące dla zapewnienia niezawodności zabezpieczeń

Prowadzenie robót na terenie elektrowni nie jest pozbawione ryzyka, a najdrobniejszy błąd lub nieuwaga mogą okazać się fatalne w skutkach. Firma RONIS opracowała ostatnio pełną gamę systemów blokujących specjalnie na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników i sprzętu podczas prowadzenia robót na maszynach i instalacjach elektrycznych średniego i wysokiego napięcia. Ta szeroka oferta, składająca się z 4 linii produktów, obejmuje dużą liczbę zamków, które można wykorzystywać przy wykonywaniu wszelkich potencjalnie niebezpiecznych operacji, wymagających przestrzegania ściśle określonej kolejności działań. Systemy te można przystosowywać do specyficznych potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw.

Systemy blokujące firmy RONIS zostały stworzone specjalnie z myślą o zapewnieniu maksimum bezpieczeństwa. Proponowana gama obejmuje systemy blokowania sterowania odłącznikami prądu, systemy blokowania wyłączników, przełączników i transformatorów czy  zamknięcia fizycznych wejść (włazów, drzwi lub bramek). Każdy stwarzający zagrożenie element chroniony jest jednym lub szeregiem zamków, przy czym każdy taki zamek może zostać odblokowany tylko i wyłącznie przypisanym mu kluczem. Każdy klucz uwalnia  otwarcie następnego zamka tylko wówczas, gdy poprzedni został właściwie użyty, a więc zamki te są od siebie współzależne. To najbezpieczniejszy mechanizm zabezpieczający, ponieważ blokady są mechaniczne, a więc bardziej niezawodne. Każda operacja została drobiazgowo ujęta w procedurze, a zastosowanie kluczy uniemożliwia jakiekolwiek odstępstwo od właściwego sposobu postępowania, eliminując w ten sposób wszelkie ryzyko błędu.

Systemy te wytwarzane są w całości z metalu; składają się z bardzo dobrej jakości elementów, dobieranych pod kątem ich solidności dla zapewnienia najwyższej niezawodności. Każdy blokujący zamek, skonstruowany na bazie mocnej obudowy ze stali nierdzewnej, przeznaczonej do użytkowania w trudnych warunkach środowiska, wyposażony jest w mosiężny cylinder zabezpieczający z tłokami, dają    cy duże możliwości kombinacji. Całość systemu uzupełnia mosiężny klucz, gwarantujący osiągnięcie optymalnego zabezpieczenia.

Do tej już bardzo rozbudowanej oferty dołączyło ostatnio nowe centrum dystrybucji kluczy. Szafa ELC umożliwia użycie i udostępnienie jednego lub kilku kluczy poprzez ich sekwencyjne uwalnianie, zmuszając tym samym do posługiwania się nimi w ściśle określonej kolejności. Wyposażone w co najmniej 7 cylindrów, nowe centrum dystrybucji kluczy ELC, o bardziej zwartej budowie, zajmuje niewiele miejsca podczas transportu i po zainstalowaniu. Szafa ELC dostępna jest w trzech wersjach (7-12 cylindrów, 13-18 cylindrów, 19-24 cylindrów).

Firma Ronis opracowała ostatnio nowy typ kluczy – tzw. kluczy odwracalnych – trudniejszych do skopiowania i oferujących około 80 000 bezpiecznych kombinacji.