Nowa usługa Trane Chiller Plant Retrofit Services

Zarządcy obiektów, starający się utrzymać pod kontrolą koszty operacyjne powinni zwracać szczególną uwagę na agregaty i maszynownie chłodnicze. Ilość energii elektrycznej zużywanej przez te systemy wody lodowej może stanowić nawet 25 procent rocznego zużycia energii notowanego przez obiekt przemysłowy. Wraz z wiekiem, systemy te tracą również na wydajności energetycznej i niezawodności oraz stają się bardziej kosztowne w użyciu.

Trane,  dostawca systemów i rozwiązań komfortu do pomieszczeń oraz marka Ingersoll Rand, wprowadza właśnie modernizacyjną usługę Trane Chiller Plant Retrofit Services ukierunkowaną na optymalizację wydajności i sprawności energetycznej agregatów i maszynowni chłodniczych, w szczególności tych starszych niż 10 lat. Dzięki słudze Trane Chiller Retrofit Services można zmniejszyć roczne koszty operacyjne nawet o 20 procent, a w niektórych przypadkach również o więcej.

Dogłębna analiza maszynowni wykonana poprzez Trane Chiller Plant Analyser (TCPA) to pierwszy krok procesu. TCPA bierze pod uwagę takie zmienne jak dane pogodowe, specyfikację i charakterystykę pracy agregatów dokonując szybkiej oceny potencjalnych oszczędności energii i redukcji emisji, jak również wpływu i okresów zwrotu inwestycji konkretnych modernizacji. Analiza ta unaocznia klientowi realne sposoby, które znacznie wpłyną na poprawę efektywności energetycznej, niezawodności i wydajności.

Wraz z decyzją klienta, zalecane zmiany są wprowadzane w życie. Usługa Trane Chiller Plant Retrofit Services jest indywidualizowana pod względem potrzeb i celów operacyjnych każdego klienta. Na usługi te może składać się szereg następujących rozwiązań, realizowanych przez specjalistów z firmy Trane:

 • Modernizacja lub wymiana agregatu chłodniczego
 • Przeprojektowanie maszynowni chłodniczej
 • Zmiennoprzepływowy system pierwotny oraz zmienny system wtórnej dystrybucji
 • Optymalizacja wieży chłodniczej oraz zastosowanie free-coolingu
 • System magazynowania lodu lub inny system ograniczania szczytowych obciążeń
 • Odzysk ciepła
 • System zarządzania maszynownią chłodniczą Trane
 • Temperatura zmiany ustawień wody lodowej i skroplin
 • Optymalne ustawienia wieży chłodniczej
 • Szczegółowa analiza energetyczna maszynowni chłodniczej z wykorzystaniem oprogramowania do symulacji budynku TRACE ™ 700
 • Rozwiązanie kwestii środowiskowych i operacyjnych kosztów poprzez przemysłowe systemy zarządzania energią

Trane realizuje cały proces modernizacji, od fazy projektowej po uruchomienie. Aby ciągle utrzymywać system na optymalnym poziomie pracy, usługa Trane Chiller Plant Retrofit Services obejmuje również bieżącą konserwację i naprawy.

„Zarządcy obiektów nie mogą sobie dzisiaj pozwolić na to, aby ich maszynownie chłodnicze marnowały energię lub były zawodne”, powiedział Michel van Roozendaal, wiceprezes Trane Service, Controls, Turnkey and Aftermarket na Europę, Bliski Wschód, Indię i Afrykę. „Z Usługą Trane Chiller Plant Retrofit Services nawet starsze maszynownie mogą sprostać dzisiejszym standardom energetycznym, środowiskowym i wydajnościowym. Trane Chiller Plant Retrofit Services oferuje naszym klientom realne oszczędności kosztów i spokój ducha. „