Szansa na poprawę efektywności energetycznej w sektorze MMA

  Instytucje eksperckie z Hiszpanii, Włoch, Francji i Polski wspomogą małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłu metalowego i maszynowego (MMA) w zwiększeniu ich efektywności energetycznej oraz obniżeniu emisji gazów cieplarnianych. Dzięki udziałowi w projekcie „Applying Energy Efficient Measures for Metal and Metalworking SMEs and Industry – Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego (EE-METAL)” dwadzieścia polskich małych i średnich firm otrzyma unikalną szansę na udział w bezpłatnej identyfikacji i analizie rozwiązań oszczędnościowych, a następnie we wdrożeniu inicjatyw efektywnościowych. Projekt, dofinansowany ze środków programu Horyzont 2020, rozpoczął się w marcu 2016 i potrwa 3 lata.

  Szansa dla „niewidocznego sektora”

  Szacuje się, że procesy produkcji przemysłowej zużywają blisko 40% energii na świecie, odpowiadając tym samym za prawie 37% światowych emisji gazów cieplarnianych. Biorąc pod uwagę fakt, iż sektor metalowo-maszynowy jest jedną z największych gałęzi przemysłu w UE (skupiając prawie 23,5% wszystkich przedsiębiorstw, odpowiadając za 25% zatrudnienia oraz 25% wytwarzanej wartości dodanej) i w większości zdominowany jest przez małe i średnie przedsiębiorstwa, stanowi on istotny obszar, w którym możliwe jest przeprowadzenie działań prowadzących do uzyskania znaczących oszczędności energetycznych. Często sektor ten określany jest mianem „niewidocznego sektora”, gdyż z jednej strony pochłania znaczne ilości energii, z drugiej zaś – posiada słaby dostęp do technologii oraz instrumentów finansowych.

  EE-METAL, jako projekt badawczy z silnym komponentem wdrożeniowym, wychodzi naprzeciw potrzebom branży metalowo-maszynowej i koncentruje się na poprawie efektywności energetycznej oraz zwiększeniu oszczędności w sektorze MŚP. Głównym celem jest dostarczenie tym przedsiębiorstwom narzędzi (zarządczych, technicznych, finansowych i szkoleniowych), które pozwolą im na przezwyciężenie istniejących barier utrudniających wdrażanie działań energooszczędnych. To również szansa na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw sektora metalowo-maszynowego w działaniach zwiększających efektywność wykorzystania przez nie zasobów oraz obniżaniu emisji gazów cieplarnianych (GHG), zgodnie z wytycznymi unijnej strategii energetycznej.

  Szeroki wachlarz możliwości…

  W ramach projektu małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały możliwość bezpłatnego skorzystania z szerokiego zakresu rozwiązań i  usług dotyczących zwiększania efektywności energetycznej, w tym m.in.: przygotowania dla nich audytów energetycznych przedsiębiorstwa, przygotowania i wdrożenia normy ISO 50001 oraz systemu monitoringu energii (EMS). Kadra menedżerska oraz pracownicy będą mogli uczestniczyć w warsztatach i szkoleniach z zakresu podejmowania oraz zarządzania działaniami i procedurami w zakresie efektywności energetycznej. Przedsiębiorstwa otrzymają również wskazówki dotyczące pozyskiwania środków finansowych na energooszczędne inwestycje a także możliwość uczestnictwa w międzynarodowym benchmarkingu.

  …i korzyści, jakie daje udział w projekcie

  Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na udział w projekcie EE-METAL dzięki podjętym działaniom projektowym osiągną korzyści oparte przede wszystkim na oszczędnościach dotyczących kosztów energii. Rekomendowane w ramach projektu inwestycje posiadają krótki czas zwrotu (poniżej 2 lat) tak, by prowadzone przez MŚP działania mogły zostać wdrożone szybko i przynosiły wymierne korzyści przekładające się na oszczędności finansowe. Zaoszczędzone środki przedsiębiorstwa będą mogły wykorzystać nie tylko na kolejne działania (jak np. badania i rozwój czy zakup nowych urządzeń), ale także na większe uniezależnienie się od zasobów surowcowych. Program pozwoli także MŚP na zdobycie wiedzy, jak poprawić swoją efektywność energetyczną na własną rękę, a tym samym osiągnąć choćby częściową samowystarczalność w dziedzinie energii.

  Źródło: EE-Metal