TÜV Rheinland przypilnuje modernizacji Elektrowni Połaniec

    GDF Suez Energia Polska zlecił TÜV Rheinland Polska nadzór i kontrolę jakości prac modernizacyjnych podczas remontu dwóch kotłów w Elektrowni Połaniec, który przeprowadza Rafako.

    W czerwcu Rafako podpisało kontrakt na modernizację części ciśnieniowej kotła EP-650-137 na siedmiu blokach energetycznych. Wartość zlecenia opiewa na 93,5 mln zł netto, a jego zakończenie jest przewidziane do końca 2014 r.

    Inwestycja ma pozwolić na zwiększenie sprawności oraz mocy zainstalowanej elektrowni (1800 MW), wydłużenie jej żywotności technicznej oraz zmniejszenie oddziaływania na środowisko poprzez redukcję emisji CO2 i tlenków azotu.

    Zgodnie ze zleceniem, TÜV Rheinland Polska ma m.in. zweryfikować dokumentację oraz wymagania kontroli i badań dla kotłów zgodnie z polską normą EN 12952, a także pełnić rolę inspektora kontroli jakości dla prac prowadzonych w Połańcu. Dotyczy to szczególnie procesów związanych ze spawaniem, gięciem oraz obróbką cieplną.

    Kontrole mają być wykonywane również w miejscu prefabrykacji – bezpośrednio u producentów poszczególnych części modernizowanych kotłów. Wartości zlecenia TÜV Rheinland Polska nie ujawniło.