ArcelorMittal modernizuje piec łukowy w Luksemburgu

    Wiosną przyszłego roku firma zmodernizuje piec łukowy w hucie Belval. Modernizacja ma kosztować prawie 6 mln EUR.

    Piec łukowy uruchomiony w roku 1997 otrzyma nową dolną powłokę z anodą typu żeberkowego i uchylną platformę. Wiele kolejnych elementów zostanie zmodernizowanych. Mająca dokonać modernizacji firma Siemens zapowiada, że zmieni się także geometria pieca, co spowoduje także zwiększenie jego zdolności produkcyjnych przy obniżeniu kosztów.

    Modernizacja rozpocznie się w marcu przyszłego roku, a zakończy w kwietniu. Będzie wymagała wyłączenia pieca na dwa tygodnie. Łączny koszt robót sięgnie 5,9 mln EUR.

    Inwestycja jest częścią porozumienia LUX 2016, zawartego pomiędzy firmą, rządem Luksemburga i związkami zawodowymi, określającego poziom inwestycji w przemysł stalowy w kilku następnych latach.